Oroande utveckling inom jolleseglingen  
   

Vad händer inom svensk jollesegling? Varför är det så många som slutar i förtid? Utvecklingen är oroande! Nedanstående kurva visar antalet deltagare (2002)i regionskvalen i optimist samt elitserien i E-jolle och sammanräknat. Det finns flera observandum som är alarmerande;

  1. Den kraftiga nedgången aktiva seglare från 13 år (födda 1989) till 16 åringarna (födda 1986). Detta är en ålder där de flesta lagsporter toppar sina lag och många slutar av den anledningen. Men seglingen brottas ju inte med det problemet! Något händer alltså när våra seglare går i högstadiets klass 7 - 9. Orsakerna kan vi bara spekulera om, jag har mina teorier. Om en seglare finner att han/hon ej utvecklas så tycker de att seglingen känns tråkig. Kanske byter man tidigt till E-jolle och får då så mycket stryka att självförtroendet rubbas? Man saknar helt enkelt en utvecklande fas i seglingen?
  2. Den andra trenden är att seglare från 17 år och uppåt minskar kraftigt i antal, trots satsning på seglargymnasium och en häftigare båt. Här finns det andra orsaker som spelar in, en frigörelseperiod, annat fokus och själklart extrema kostnader gör det svårt att hänga med. Några väljer också andra klasser som Laser, 470 eller någon annan båttyp.
  3. Dessvärre slutar många att segla allt för tidigt, en toppseglare är som regel bäst vid 30 års ålder. Utvecklingen kommer i regel vid 25 årsåldern, den som hänger med efter detta blir ofta en toppseglare.

Positivt är utvecklingen i åldersegmentet 11 - 13 år, det är då vi ser de flesta optimistseglarna gå från lek och plask till hyggliga kappseglare. Oftast är det här vi satsar allra mest på träning och tävling. Problemet kommer alltså senare. Självklart vore det kanske mer sunt med en kurva som planade ut vid 18 år, dvs. den tid som seglaren som regel bor hemma och går i skola på hemorten.

Vad skall vi göra för att hålla kvar våra seglare 13 - 16 år? Ett alternativ är att vi blir mer vidsynta och ger alternativ i form av andra klasser. Varför inte 2 - mansbåt, eller annan enmansbåt som är lättseglad, lätthanterlig och som erbjuder samma stimulans i form av bra startfält och möjligheter att segla internationellt - jag pratar givetvis om Zoomjollen. Men sen då?

En stegvis introduktion/utveckling i olika klasser kanske vore på sin plats, jag har listat några alternativ;

  Nybörjare Sen nybörjare (13 år) Fortsättare Avancerad Avancerad
  Fortsättare
Ålder Optimist Zoom8 Laser 4,7 Splash E-jolle Flash Ålder
7 Steg 1 7
8   8
9 20 - 45 kg 9
10   Steg 2 10
11     11
12   Steg ??? 12
13 40 - 60 kg   13
14   40 - 60 kg Steg 3 14
15       Steg 3 -4 Steg 3 - 4 15
16   LaserR 55 - 65 kg     16
17     55 - 75 kg 55 - 75 kg 17
18         18
19 Laser      19
20   20
   
   

Alltså, se helheten - var vidsynt. Tro inte att allt stannar vid en klass. Seglingen är för bra för att bara slösas bort! Den skall räcka livet ut!

Tabell 1

Av ovanstående tabell kan man utläsa flera saker, den mesta dramatiska nedgången sker från seglare födda 1989 - 86. Samtidigt sker det en utfasning från 85:or som är lika dramatisk. Seglare äldre än 23 år kan räknas på ena handens fingrar!

Hur ser då framtiden ut, ja den är minst sagt ororande. De stor födelsetalen från 1989 - 91 kommer säkert ge en hygglig tillväxt i de större klasserna. Men antalet barn födda senare är så få att vi kommer få svårt att hålla de siffror vi hittills haft (se tabell 2). Om inga särskilda rekryteringsåtgärder genomförs kommer vi knappt ha några seglare alls i vissa delar av landet!

Tabell 2