Optimist + Zoom8 = Optimist och ZoomNytt

Varför då? Utökad service!

Seglingen tappar utövare, det är inte en lokal trend, det är ett internationellt problem! Många seglare finner övergången till större och mer krävande båtar för svår, och tappar sugen när de finner sig längst ner i resultatlistorna i den nya klassen. Man blir nybörjare på nytt! Några kommer relativt snabbt över detta och är snart i toppen. En annan trend som man kan se med blotta ögat är seglare som varit relativt duktiga i optimist i yngre år helt plötsligt blir sämre ju äldre de blir, inte beror det på att de blivit sämre seglare efter kanske fem år i optimisten! Det är ju inte positivt för seglaren. Kanske en klass som Zoom8 ger en bra förberedelse samt en stimuli att fortsätta seglandet för denna kategori! Självklart är optimisten förstahandsvalet där man möter stora startfält och utvecklar sin segling, men vi får inte glömma de som kommer in sent i seglingen, eller de som av olika anledningar vill fortsätta segla, även om de blivit för stora, eller helt enkelt inte utvecklas i optimisten! Det finns en viss logisk följd där Zoomjollen ger en del bitar i seglingsutbildningen, samma krängställning som större jollar, trimningsmöjligheter med storskotstravare, riktig kick och cunningham. Detta är saker som är verkligt nyttiga att kunna när man fortsätter i andra klasser! Dessutom är det möjligt att fortsätta med Zoomjollen, för den som av fysiska skäl är förhindrad att fortsätta med t.ex. E-jolle, Splash, Laser Radial eller andra båtar.

Därför kommer du fortsättningsvis läsa en hel del om Zoomjollen på dessa sidor, jag kommer givetvis bevaka optimistklassen lika mycket som tidigare!

Martin