Clark Mills

Så blev optimisten till

"The Optimist Club of America, en välgörenhetsorganisation som bl.a. satsade på ungdomsverksamhet, gav mig i uppdrag att skapa en jolle för barn. Idén till formen på jollen fick jag från den på ostkusten vanliga ”sharpien”, en flatbottnad båt använd sedan långa tider i grunda kustområden. Den är sjöduglig och seglar förvånansvärt bra även med tung last. Det visade sig att barnen lärde sig segla ovanligt fort i den lilla jollen eftersom de kände sig trygga i den. Konstruktionen skänkte jag till uppdragsgivaren. På så sätt hoppades jag att båten skulle bli tillgänglig för alla barn, även de som vanligtvis inte har råd att köpa segeljolle. Det var år 1947 och jollen, som var gjord av plywood, fick, segelklar, inte kosta mer än 50 dollar.”

Bo Österberg, Jollesport, mötte optimistjollens konstruktör Clark Mills i Clearwater, Florida, 1984. Då gjordes en bandad intervju varur ovanstående referat är taget.

Cliff McKay junior fick äran att vara den första som fick segla den första optimistjollen på Clearwater Bay, konstruktören kunde konstatera att optimisten seglade bra och var stabil vilket också gjorde den snabb då seglarna kände sig trygga i den!

Åren som följde visade att optimistjollen kommit för att stanna, redan 1954 fanns det 1000 registrerade optimister i USA och Cuba. Dansken Axel Damgard, Vordingborg, som av en tillfällighet fick se optimisten tog med sig ett exemplar och ritningar hem och övertygade en handfull klubbmedlemmar att bygga optimister, med tiden modifierade han skrovet för att göra det enklare att bygga. Stärkt av en entusiastisk flerfaldig OS guldmedjör, Paul Elvström genomförde man Danska Mästerskap i optimist. Svenska Optimistjolleförbundet ( SOF ) bildades 1962 med Ivar Ahlgren från Göteborg som ordförande, samma år genomfördes det första världsmästerskapet i södra England. Under VM i Finland 1965 bildades Internationella Optimsitjolleförbundet (IODA)

Det finns idag c:a 300,000 optimistjollar i hela världen, i Sverige finns det mer än 24,000 registrerade jollar, över 95 länder är nu anslutna till IODA.