Ålder och storlek

Vid vilken ålder kan man starta?
I de flesta länder startar man vid åtta års ålder. Men det finns många som startar tidigare, att starta vid elva eller tolv år är heller inte för sent - även för den som vill nå toppen.

Men inte skall de väl börja kappsegla så tidigt?
Det beror på vad man menar med kappsegling. Barn startar troligtvis tävla så fort de lärt sig krypa! Franska tränare brukar samla verkligt små barn som får öva sig att paddla innan de sätter ett segel på båten! Hemligheten är att låta de unga seglarna tävla på den nivå de själva vill (inte den nivån du tror de vill). I många länder arrangera man miniregattor samtidigt som man arrangerar öppna regattor för de större. Detta är bra, men det måste skräddarsys efter de yngstas intressen - få, korta seglingar, om möjligt på skyddat vatten (inne i hamnbassängen? inne i viken?)

Vilken är maximiåldern för att kappsegla optimist?
Seglarna är tillåtna att medverka vid optimist VM och andra större regattor fram tills de är 16, dvs tills och inkluderat det år de fyllt 15 år. Men vissa seglare blir för stora innan dess.

Så här fördelades åldern vid Optimist VM 1997:

 

  14.5 - 15.5: 38%

13.5 - 14.5: 41%

12.5 - 13.5: 16%

Under 12.5: 5%

 


När är jag för stor för optimisten?

Mycket beror på lokala förhållanden, speciellt under sommarmånaderna. Om du seglar på ett ställe som nästan aldrig får mer än 4 m/s får du bekymmer att vinna om du väger över 55 kg.

Statistiskt är vikt troligtvis ett större problem än längd. Nedanstående siffror är medelvärden på vikt och längd (optimist VM 1997):

År Längd (m) Vikt (kg)
  Normal Population Seglare på Optimist VM Normal Population Seglare på Optimist VM
12.5 - 13.5

1.55 +/- 0.08

1.57 +/- 0.06

45.7 +/- 9.0

43.4 +/- 3.3

13.5 - 14.5

1.60 +/- 0.08

1.59 +/- 0.09

50.8 +/- 9.2

46.2 +/- 6.0

14.5 - 15.5

1.64 +/- 0.08

1.64 +/- 0.09

55.5 +/- 10.0

49.4 +/- 5.0

Som en aktiv idrottsman är det troligt att du väger lite mindre än den medelmåttiga "potatissäcken", men frestas inte att banta utan att först diskutera detta med en läkare. En felaktig viktnedgång ger en förlust av muskelstyrka. Den största världsmästaren i optimist vägde 59 kg och var 1, 83 lång! (Fast det var för "några" år sedan (red.s kommentar))

Om du känner att du inte kommer vidare i optimistklassen och om det finns andra alternativ, prova det! Många äldre optimistseglare seglar andra klasser vid sidan om - segla en "kraftfullare" båt samtidigt som du seglar optimist!

Till en viss ålder har du troligtvis mest kul vid optimistjollens regattor. Men när du känner att de flesta seglarna är "barnsliga" - rör på dig! Men drick inte för mycket på den första regattan som har en bar!!

Fritt översatt från IODAS FAQ sida