Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Wasaugnen

Wasaugnen | Wasaugnens historia | Säker konstruktion | Värmemagasin | Direktvärme
| Miljövänlig turbulensförbränning | Om olivin | Fakta | Konstruktion

1. Inspektionslucka
2. Rökgasspjäll
3. Skiljevägg mellan främre och bakre kanaler
4. Rökgaser
5. Uppvärmd rumsluft
6. Eldstadsinsats
7. Eldstad
8. Spjäll för förbränningsluft
9. Sotlucka
10. Ouppvärmd rumsluft
11. Förbränningsluft utifrån