Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Wasaugnen

Wasaugnen | Wasaugnens historia | Säker konstruktion | Värmemagasin | Direktvärme
| Miljövänlig turbulensförbränning | Om olivin | Fakta | Konstruktion

Mått: 92x224x48 cm (BxHxD). Höjden kan varieras.
Vikt:
1600 kg. Kräver bärande underlag.
Material:
Pressgjutna och brända olivinblock. Brännkammare bestående av gjutjärn.
Effekt:
Vid tvåbraseldning ca 7 kW (Statens provningsanstalt). Maxeffekt 16 kW (Tekniska Högskolan).
Förbränning:
Patenterad turbulensförbränning utvecklad i samarbete med Tekniska Högskolan i Stockholm.
Miljöprov:
Tjärhalt i rökgaser 5 mg/megajoule (Statens Provningsanstalt).
Skorsten:
Får anslutas till befintlig, godkänd rökkanal eller prefabricerad modulskorsten.
Byggnadslov:
Vid nyinstallation krävs byggnadslov, men normalt ej vid ersättning av befintlig eldstad. Kontrollera alltid med kommunens byggnadskontor och skorstensfejarmästare.
Garanti:
10 år.
Patent nr: 85 01 545-1
Typgodkännande: Statens Planverk nr 5657-84
Konstruktion: Björn Bengtsson, Stockholms Kakelugnsmakeri AB.