Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Wasaugnen

Wasaugnen | Wasaugnens historia | Säker konstruktion | Värmemagasin | Direktvärme
| Miljövänlig turbulensförbränning | Om olivin | Fakta | Konstruktion

Olivin är ett mineral med förmåga att lagra stora mängder värme och har nästan ingen utvidgningskoefficient vid uppvärmning. Det kan lagra nästan dubbelt så mycket värme som ex.vis tegel.

Olivinet bryts i likhet med malm samt krossas och mals till olika fraktioner  och används som det mest högvärdiga råmaterialet till eldfast stenproduktion, bland annat till formar inom gjuteriindustrin, som eldfast sten till inmurningar i stålskänkar mm där stora krav på värmehärdighet ställs.

Världens största och renaste fyndighet av olivin finns i Åheim i Norge, där företaget A/S Olivin bryter och vidareförädlar råvaran och försörjer en stor del av världens järn- och stålindustri med behovet av eldfasta produkter.

Wasaugnen är helt igenom uppmurad av pressgjuten och bränd olivinsten levererad av det norska företaget. Under utvecklingen av Wasaugnen har ett ingående teknologiskt samarbete skett med A/S Olivin som ställt sina stora tekniska resurser till förfogande.