Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Wasaugnen

Wasaugnen | Wasaugnens historia | Säker konstruktion | Värmemagasin | Direktvärme
| Miljövänlig turbulensförbränning | Om olivin | Fakta | Konstruktion

Gränsvärdet för utsläpp av sot, tjära mm från ackumulerande eldstäder  (typ kakelugnar) är f n 30 mg per megajoule. Ur förbränningsteknisk synpunkt bör utsläppen inte överstiga 10 mg/megajoule, detta för att undvika sot- och tjärbeläggningar i rökgaskanalerna med försämrad värmeavgivning som följd.

Wasaugnens patenterade turbulensförbränning, med endast 5 mg utsläpp per megajoule, är oöverträffad. Wasaugnen har ingen varmluftsinsats eller vattenkassett i anslutning till eldstaden som kyler och därmed försämrar förutsättningarna för en bra förbränning.

Wasaugnen har den renaste förbränningen och kan därför installeras överallt utan problem.