Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Wasaugnen

Wasaugnen | Wasaugnens historia | Säker konstruktion | Värmemagasin | Direktvärme
| Miljövänlig turbulensförbränning | Om olivin | Fakta | Konstruktion

Ugnen tar även tillvara rumsluften och ger direktvärme redan efter 10-15 minuters eldning. Detta tack vare den speciella värmeväxlare som också den är nykonstruerad, och sitter som ett schakt inne i ugnen. Genom naturligt självdrag tas rumsluften in genom en öppning i sockeln, värms upp i värmeväxlaren, och släpps ut genom den övre ugnsluckan ca 100 C varm. Wasaugnen har inga störande fläktar och är helt oberoende av elström.