Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Wasaugnen

Wasaugnen | Wasaugnens historia | Säker konstruktion | Värmemagasin | Direktvärme
| Miljövänlig turbulensförbränning | Om olivin | Fakta | Konstruktion

Efter förbränningen, som sker vid ca 1000 C passerar rökgaserna först värmeväxlaren som snabbuppvärmer rumsluften, därefter fortsätter rökgaserna sin väg genom 8 meter kanaler av Olivinsten  som lagrar värmen upp till 24 timmar. När rökgaserna lämnar ugnen är rökgastemperaturen endast ca 120 C. Den rena förbränningen med minimal vedåtgång, korta eldningsperioder och med lång ackumuleringstid har gjort Wasaugnen till en omtyckt huvudvärmekälla i villor och radhus. Normalt klaras uppvärmningen av bostaden med ett par brasor morgon och kväll. Den balanserade värmeavgivningen skapar ett jämt och behagligt inomhusklimat.