Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Wasaugnen

Wasaugnen | Wasaugnens historia | Säker konstruktion | Värmemagasin | Direktvärme
| Miljövänlig turbulensförbränning | Om olivin | Fakta | Konstruktion

Wasaugnen byggs upp med färdiga block av Olivinsten. Det är en speciell sorts bergart som bryts i Norge. Stenen tål mycket höga temperaturer  och har en utvidgningskoefficient som i stort sett är plus minus noll. Därmed försvinner risken för sprickbildningar i stenen. Wasaugnen kan eldas redan två veckor efter monteringen. En vanlig kakelugn måste torka ett par månader först, och är känslig för alltför hård eldning. Wasaugnen är lättåtkomlig för service och inspektion och är byggd för att hålla i generationer.