Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Wasaugnen

Wasaugnen | Wasaugnens historia | Säker konstruktion | Värmemagasin | Direktvärme
| Miljövänlig turbulensförbränning | Om olivin | Fakta | Konstruktion

Wasaugnen är ett exempel på produktutveckling på hög nivå, där gamla, väl beprövade hantverksmetoder tagits till vara. Utseendemässigt har den anor från 1700-talet, och är en vidareutveckling av den vitslammade värmelagringsugn som då ofta fanns i svenska torp och bondgårdar. Wasaugnen är byggd invändigt efter samma principer som kakelugnen, med rökgaskanaler som löper upp och ner i ugnskroppen. Helt ny är däremot den patenterade förbränningstekniken, som utvecklats och testas i samråd med Institutionen för värme- och ugnsteknik på Tekniska Högskolan i Stockholm. Den tekniken i kombination med ett nytt byggnadsmaterial gör Wasaugnen till en suverän värmekälla.