Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Wasaugnen

Wasaugnen | Wasaugnens historia | Säker konstruktion | Värmemagasin | Direktvärme
| Miljövänlig turbulensförbränning | Om olivin | Fakta | Konstruktion

Wasaugnen skiljer sig från den traditionella kakelugnen, från braskaminen och från den öppna spisen. Den slår dem alla när det gäller förmågan att effektivt lagra och ge värme. När man jämför olika eldstäders effektivitet, brukar man tala om deras verkningsgrad, dvs hur mycket värme du får ut av en viss mängd bränsle. Väljer du en öppen spis får du utan tvekan många sköna stunder framför brasan, men verkningsgraden når sällan över 10 % och när elden slocknat, är även den sköna värmen borta. Kakelugnen är klart bättre. Den är konstruerad så att rökgaserna måste passera genom kakelugnens långa kanalsystem. Härigenom värms hela kakelugnen upp och behåller sedan värmen under lång tid. Avsvalningstiden för en kakelugn är 8-10 timmar och verkningsgraden i bästa fall 60 %.

Samma verkningsgrad kan även en modern braskamin nå upp till men den saknar förmågan att lagra värmen. Med Wasaugnen får du en miljövänlig, effektiv och ekonomisk värmekälla med en betydligt högre verkningsgrad. Den kan t.o.m. installeras som huvudvärmekälla om du bor i en normalstor välisolerad villa, för den är lika effektiv som en vältrimmad oljepanna. Fast vackrare att se på och lyssna till.