Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Jugendugn med mittelband och färgade simser

Diameter: 30" resp 27"

Höjd: ca 255 cm

Tidigare placering: Borensberg

Tillbaka