Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Laakdals koor

Het Koor was in 1984 het KWB-Koor van Eindhout, maar kort daarop evolueerde dit tot het huidige Laakdals Koor. Het normale repertoire bestaat uit wereldse liederen van zowel oude als nieuwe composities, volksliederen, moderne muziekstukken, evergreens. Het Koor zingt ook wel eens tijdens een eredienst maar een concert, gelegenheidsoptreden of een zangtoernooi draagt de voorkeur. De koorleden zingen als hobby en zijn geen echte beroepszangers? Elke maandagavond repeteren zij gedurende 2 u onder de deskundige leiding van muzieklerares en dirigente An Alen.

4 stemmig koor

Sopranen 1
Sopranen 2
Alten 1
Alten 2
Tenoren 1
Tenoren 2
Bassen 1
Bassen 2
Geheel koor 1
Geheel koor 2
Geheel koor 3
Foto's Laakdals koor 1
Foto's Laakdals koor 2