Danilo Marić    

    k r a t k a   B I O G R A F I J A Danila Marića  

      DANILO MARIĆ je rođen 26 avgusta 1938. godine u Kosoru, selu udaljenom dvanaest kilometara od Mostara, glavnog grada oblasti Hercegovine, u državi Bosna i Hercegovina - tada u Jugoslaviji. Kosor je središnje selo u mostarskoj kotlini - Bišću polju, na svijetu najbogatijem rijekama: Neretva, Jasenica, Posrt, Buna i Bunica, koje su u djetinjstvu opčinjavale Danila, i znatno uticale na formiranje njegove ličnosti, pa i književnog opusa.
      Danilo je mašinac (diplomirani inženjer i magistar tehničkih nauka), školovao se u Blagaju, Mostaru, Trsteniku i Sarajevu. Do penzionisanja radio je 40 godina, 35 godina u Mostaru i 5 godina u Los Angelesu. Pred ratnom olujom iz rodnog kraja izbjegao je 3. aprila 1992. godine, i nakon tri godine seljakanja zaustavio se u Los Angelesu.
    Napisao je devet romana, devedesetak pripovjedaka, tri pozorišne drame i tri stručne knjige (Marići u Hercegoivini, Zbirka zadataka iz Termodinamike i Zbirka zadataka iz statike.)
    Danilo se oženio 1965. godine sa Danicom Šupljeglav iz Lakiševina (Kosoru susjednog sela), rodili su djecu: Dragišu (1966), Danielu (1968) i Dejanu (1975), i kasnije stekli unučad: Elu (1992), Deu (1994), Leu (1994) i Tonia (1996).


   
Na prvoj fotografiji, prva s lijeva i srednja kuća, je dom Ilinke i Vase Marić u Kosoru, u kojoj se rodio Danilo. Snimak doma je iz 1943, a desno je snimak iz 1993. godine, nakon što je ta kuća u ratu zapaljena. Između ovih fotografija je fotografija Danila sa roditeljima, koji su ga posjetili za Novu 1963/64 godinu, kad je služio vojsku u Beogradu.

   
Ova 4 Danilova lika su kad je imao 18 godina, 25, 38 i sa 63-eg rođendana.

   
Prva fotografija je Danila i Danice sa bračnog putovanja u Herceg Novom 1965, a na drugos su njihovo troje djece iz 1978. godine. Treća je snimljena u Čapljini 1969. godine, na njoj su likovi, po starosti, stoje u vrhu: otac Vaso (61), brat Branko (34), Danilo (31), brat Spasoje (29), zet Veljko Pantić (36) i brat Slavko (25), stoje u sredini: majka Ilinka (55), nevjesta Zdravka (32), supruga Danica (28), nevjesta Borika (25), sestra Nada (27) i nevjesta Branka (23), stoje dole: Brankova djeca Ranko (7) i Zoran (4), Danilov Dragiša (3), Nadini Mira (4) i Slavica (7), a u naramcima drže: Danica Danielu (1), Borika Vesnu (2) i Branka Ljubišu (1).

   
Na ovim fotografijama iz 2000. godine je Danilo sa: na prvoj sa suprugom Danicom, na drugoj sa četvoro unučadi, i na trećoj sa sve troje djece i svo četvoro unučadi, sve snimljene u Pasadeni (treća u Danilovom apartmanu).


| HOME | poruka autoru: danilomaric@AOL.com  |