Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
PAKIKIDIGMA
Jose Corazon de Jesus
 
American Period
 
 
Ang buhay ay isang pakikidigmang
walang katapusan.


Huwag kang uurong, lalalim ang sugat,
Ngunit naubos na ang dugong tatagas;
Ang sugat man naman kung buka't bukadkad,
Tila humihingang bibig ng bulaklak.

Walang bagay ditong hindi natitiis
Pag lagi nang apdo ang iyong sinisid;
Ang lalong mabuti ang mukhang may gatla
Kumakaraniwan sa may ditang bibig.

Kung ikaw'y natalo o kaya nadapa,
Magbaon kang muli saka makidigma; 
At lalong mabuti ang mukhang may gatla 
Ng lahat ng iyong tinitiis na taga.

Huwag mong nasain ang bulak maging bulak ka,
Iyan ay maputing dudumi pagdaka;
Habang ikaw'y bato sa isang kalsada,
Ang pison at gulong, kaibigan mo na.

Ikaw'y makidigma sa laot ng buhay
At walang bayaning nasindak sa laban;
Kung saan ka lalong mayong kahinaan,
Doon mo dukutin ang iyong tagumpay.
     
To print or copy, highlight the selection and right-click using your mouse.
     
 
Back to Poetry - Index Philippine Literature Home Page
     
Everyone is free to copy and print from this site provided that the original works of the Filipino authors remain unharmed...