Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
DAHONG LAGAS
Jose Corazon de Jesus
 
American Period
 
 

I
Namamalas mo bang ang dahong nalagas,
Laruan ng hangin sa gitna ng landas,
Kung minsan sa iyong kamay ay maqpadpad 
Gaya ng paglapit ng kawawang palad?

Ako ay ganyan din, balang araw, irog,
Kung humahagibis ang ang bagyo at unos
Kagaya ay dahon sa gabing malungkot,
Ako sa piling mo'y ihahatid ng Dios.

II
Naririnig mo ba ang munting kuliglig 
Na sa hatinggabi'y mag-isa sa lamig,
At sa bintana mo'y awit din nang awit
Ng nagdaang araw ng sawing pag-ibig?

Ako man ganyan din, darating ang araw
Na kung ako'y iyong sadyang nalimutan,
Ang kaluluwa ko'y ikaw'y lalapitan
At sa hatinggabi'y payapang hahagkan.

III
Paghihip ng hangin , pagguhit ng kidlat,
Kung ang hangi't ulan ay napakalakas,
Kagaya ng dahon sa iyo'y papadpad,
Gaya ng kuliglig sa iyo'y tatawag.


At akong wala na sa iyong paningin,
Limot na ng madla't halos limot mo rin,
Walang anu-ano sa gabing madilim,
Dahong ipapadpad sa iyo ng hangin.
     
To print or copy, highlight the selection and right-click using your mouse.
     
 
Back to Poetry - Index Philippine Literature Home Page
     
Everyone is free to copy and print from this site provided that the original works of the Filipino authors remain unharmed...