Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
At Ako'i Makasalanan
Marcelo H. Del Pilar
 
Spanish Period
 
 
Ako raw ay makasalanan at ako'y mangompisal sa ka-auay kong Fraile na

nakapagpapatibay sa lahat, sa kay Padre Burgos, sa kay Padre Zamora at kay Padre Gomez

at sa mga ipinadeportar; nagkasala baga ako sa paninimdim ko, sa paguiuika ko at

sa pagpapalayas sa inyo; ako baga'i sala o sala kapang lubha' kaya nga yata nanganganib

ako kay Santa Bariang tanso cay San Pisong Pilac, at sa manga kaban niniyo

na ako'i ipahamak nila; at ikaw naman Fraile ako'i ipahamak mo sapagka't

nagdidiosdiosan ka dito sa lupa, ay pararatangan mo ako nang ako'i maparusahan.

Amen.

     
To print or copy, highlight the selection and right-click using your mouse.
     
 
Back to Poetry - Index Philippine Literature Home Page
     
Everyone is free to copy and print from this site provided that the original works of the Filipino authors remain unharmed...