Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Filoverføring til UiO

Filoverføring til UiO

PC:
Start programmet Ws_ftp32
Fyll inn følgende:
Host name: arkimedes.uio.no
Host type: "Automatic detect"
Slå av "Anonymous Login"
User ID: <din bruker-ID på UiO>
Password: <ditt passord>
Resten av feltene skal være blanke
Klikk OK
Ditt område på UiO kommer opp i "Remote System"-vinduet
Merk fila du vil overføre i "Local System" og klikk på pila "-->"

Mac:
Start programmet Fetch
Fyll inn følgende:
Host name: arkimedes.uio.no
User ID: <din bruker-ID på UiO>
Password: <ditt passord>

Lesing av epost sendt til UiO-konto

Start Netscape Navigator
Åpne "Preferences"-menyen
Vis "Mail Server"-vinduet
"Incoming mail server" endres til ulrik.uio.no, type "POP"
"Outgoing mail server" skal være dgcmail.epfl.ch
Vis "Identity"-vinduet, og fyll inn dine data