Tomater minskar cancerrisken

Att tomater ger ett visst skydd mot cancer tycks de flesta forskare numera vara ense om.Ett flertal epidemiologiska studier har visat på ett lägre insjuknande i prostatacancer hos storkonsumenter av tomater.Ytterligare studier har visat att orsaken till detta skydd är en antioxidant som heter lycopen,som finns rikligt i färska tomater och i olika tomatprodukter.Det är ämnet som ger tomaterna dess röda färg.
Lycopenet finns i större mängd i blodplasmat än andra karotinoider (till vilka det hör),vilket visar på dess stora betydelse.Det kan inte framställas av kroppen utan måste intas med födan.Många karotinoider omvandlas av kroppen till A-vitamin,men inte lycopen.
Upptaget av lycopen är proportionellt mot den intagna dosen och förbättras kraftigt,upp till 5 ggr,i samband med vegetabiliska oljor.
I Israel har en speciell tomatsort tagits fram,som innehåller ca. 4 ggr högre halt av lycopen.Av dessa tomater tillverkas ämnet,som får absorberas i olja för att kraftigt öka tillgängligheten.Produkten marknadförs i t.ex.USA under namnet Luc-O-Matoa.
Undersökningar har visat att lycopenhalten i många tomatprodukter kan vara högre än i färska tomater. Undersökningarna har ofta,inte helt överraskande, bekostats av Heinz (världens största ketchupproducent)
Den rekommenderade dosen lycopen är 3-7 mg per dag, vilket motsvarar ca.7-10 tomatbaserade rätter i veckan.Även annan frukt och grönt innehåller ämnet,som t.ex gurka och vindruvor,men i betydligt lägre halter,ca. en femtedel.

Många studier har visat ett omvänt samband mellan höga halter av lycopen i blodplasma och aggressiv prostatacancer, med en upp till 40 %-ig lägre förekomst hos storkonsumenter av tomater och tomatprodukter.
En studie utförd av Mayo Clinic omfattande 48000 män under 5 års tid visade att de som åt 10 tomatbaserade rätter i veckan hade 1/3 mindre risk att utveckla prostatacancer än de som bara åt 2 rätter/vecka.En annan studie publicerad av Cancer Research visar det omvända sambandet mellan aggressiv prostatacancer och halten lycopen i blodplasmat.Lycopen var där den enda antioxidanten som påträffades i reducerad mängd hos patienter med aggressiv prostatacancer,jämfört med friska personer.Totalt undersöktes 1294 friska personer och 578 patienter med prostatacancer.En annan undersökning, av University of Pennsylvania,visar att lycopen även har en viss effekt på förstadier av livmoderhalscancer.
En intressant studie presenterades på AICR:s möte år 2000, gällande en grupp på 33 patienter med långt framskriden prostatacancer.Under 30 dagar innan operationen fick hälften en behandling med lycopen (15 mg/dag) medan andra hälften fick placebo.Efter operation visade patologisk undersökning att hos gruppen som fått lycopen hade tumören något minskat i omfång och blivit mindre aggressiv.Dosen dessa patienter fick motsvarar ca 1,5 kg tomater/dag.
En metanalys(sammanställning av olika studier) under 1999, visar ett omvänt samband mellan tomatförbrukning,lycopenhalt i blodplasma och risken för cancerförstadier i prostata, lungor, magsäck och andra cancerformer i 57 av de 72 undersökta studierna.

Tillbaka till tomathemsidan