Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
mas mas

Istwa Y
En Kreyol Lwizian La


Click here for an online English-Louisiana Creole Vocabulary.
Updated 2/3/99

If you have any information about Louisian Creole or any written examples of the language that you would be willing to share. Please let me know.


These samples of written Louisiana Creole come from "Louisiana Creole Dialect" by James F. Broussard published in 1972 by Kennikat Press, Port Washingotn, NY.

Proverbs
Sa ki dromi pa pens manje.
He who sleeps thinks not of eating.

Chyen ki jap jamen mo' de.
The yapping dog never dies.

Sila ki a ri vondi va plere somdi.
He who laughs on Friday will cry on Saturday.

Jordi pou mwen, demen pou vou.
Today for me, tomorrow for you. (Each in turn.)

Lapli, tombe, wawaron chont.
When the rain falls, the frogs sing. (Everything succeeds naturally.)

Sa ki jw vek chyen y trape depise y.
He who plays with dogs catches fleas.

Di mwen ki to lenmen, m'a di twa ki to y.
Tell me what you love and I'll tell you what I am.

(Aesop's or ) La Fontaine's Fables

Sigal la e Froumi la
The Grasshopper and the Ants.
Sigal la t chant tou let,
Li t pa gen aryen,
Kann liver vini;
Pa menm en ti moso
Demouche ou en devers.
Li kouri kot Froumi, so kwasin.
Li hl li t gen fem.
Si t'ole pret mwen en grenn
Pou viv jisk a printann.
M'apaye twa, li di,
Avan lotonn, si mo parol,
Lintere la er principal la.
Froumi la lem pa prete:
Se so sl defo.
Sa to f kann li t f cho?
Sigal la monde li.
-Tou la nwit e tou la joune
Mo t chante, mo t chante.
To t chante? Mo ben consen.
Ast to ka danse, to ka danse.Vini Jilie!
Vini, Jilie, vini; zozo ape vole,
Vini dans bwa; tou fl fleri.
Mo lenmen twa; se twa, m'ole,
Vini ch mwen dans lapleri.

Vini, Jilie, vini; la pli ape tombe,
Li f bn fret; n'a plen labwe,
Chimin len lwan; f pa zongle,
Vini ch mwen dans lapleri.

Si li f nwa, si li f cl,
Si li f fret, si li f cho,
F pa plire, f pa to p,
Vini ch mwen dans lapleri.Questions?