Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

REQUESTING THE EIGHT PRECEPTS

ARADHANA TISARANA-ATTHA SILAS

( REQUESTING THE THREE REFUGES AND EIGHT PRECEPTS )

 

MAYANG BHANTE VISUNG VISUNG RAKKHANATTHAYA

TISARANENA SAHA ATTHA SILANI YAJAMA

DUTIYAMPI MAYANG BHANTE VISUNG VISUNG RAKKHANATTHAYA

TISARANENA SAHA ATTHA SILANI YAJAMA

TATIYAMPI MAYANG BHANTE VISUNG VISUNG RAKKHANATTHAYA

TISARANENA SAHA ATTHA SILANI YAJAMA

 

( REPEAT AFTER THE LEADER)

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA

 

TISARANAGAMANA

 

BUDDHANG SARANANG GACCHAMI

DHAMMANG SARANANG GACCHAMI

SANGHANG SARANANG GACCHAMI

DUTIYAMPI BUDDHANG SARANANG GACCHAMI

DUTIYAMPI DHAMMANG SARANANG GACCHAMI

DUTIYAMPI SANGHANG SARANANG GACCHAMI

TATIYAMPI BUDDHANG SARANANG GACCHAMI

TATIYAMPI DHAMMANG SARANANG GACCHAMI

TATIYAMPI SANGHANG SARANANG GACCHAMI

 

LEADER: TISARANAGAMANANG NITTHITANG

RESPONSE: AMA BHANTE

 

ATTHA SILAS: THE EIGHT PRECEPTS

( 8 TRAINING RULES )

1. PANATIPATA VERAMANI SIKKHAPADANG SAMADIYAMI

2. ADINNADANA VERAMANI SIKKHAPADANG SAMADIYAMI

3. ABRAHMAJARIYA VERAMANI SIKKHAPADANG SAMADIYAMI

4. MUSAVADA VERAMANI SIKKHAPADANG SAMADIYAMI

5. SURAMERAYA MAJJAPAMADATTHANA VERAMANI

SIKKHAPADANG SAMADIYAMI

6. VIKALABHOJANA VERAMANI SIKKHAPADANG SAMADIYAMI

7. NAJJAGITA VADITA VISUKADASSANA MALAGANDHA VILEPANA

DHARANA MANDANA VIBHUSANATTHANA VERAMANI

SIKKHAPADANG SAMADIYAMI

8. UJJASAYANA MAHASAYANA VERAMANI SIKKHAPADANG

SAMADIYAMI

LEADER: IMANG ATTHANGGASAMANNAGATANG BUDDHA PANYATTANG UPOSATHANG IMANJA RATTING IMANJA DIVASANG SAMMADEVA ABHIRAKKHITUNG SAMADIYAMI

LEADER: SILENA SUGATING YANTI SILENA BHOGASAMPADA SILENA NIBBUTING YANTI TASMA SILANG VISODHAYE

(Bow three times)

 

THE EIGHT PRECEPTS (TRANSLATION)

1. I undertake the precept to abstain from taking life

2. I undertake the precept to abstain from taking what is not given

3. I undertake the precept to abstain from unchastity

4. I undertake the precept to abstain from false speech

5. I undertake the precept to abstain from intoxicants causing heedlessness

6. I undertake the precept to abstain from untimely eating

7. I undertake the precept to abstain from dancing, singing, music and unseemly shows, from wearing garlands, smartening with scents, and embelliahment with unguents

8. I undertake the precept to abstain from the use of high and large luxurious couches


Return to Chanting Page