Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

REQUESTING THE FIVE PRECEPTS

ARADHANA TISARANA-PANJA SILAS

( REQUESTING THE THREE REFUGES AND FIVE PRECEPTS )

 

MAYANG BHANTE VISUNG VISUNG RAKKHANATTHAYA

TISARANENA SAHA PANJA SILANI YAJAMA

DUTIYAMPI MAYANG BHANTE VISUNG VISUNG RAKKHANATTHAYA

TISARANENA SAHA PANJA SILANI YAJAMA

TATIYAMPI MAYANG BHANTE VISUNG VISUNG RAKKHANATTHAYA

TISARANENA SAHA PANJA SILANI YAJAMA

 

( REPEAT AFTER THE LEADER)

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA

 

TISARANAGAMANA

 

BUDDHANG SARANANG GACCHAMI

DHAMMANG SARANANG GACCHAMI

SANGHANG SARANANG GACCHAMI

DUTIYAMPI BUDDHANG SARANANG GACCHAMI

DUTIYAMPI DHAMMANG SARANANG GACCHAMI

DUTIYAMPI SANGHANG SARANANG GACCHAMI

TATIYAMPI BUDDHANG SARANANG GACCHAMI

TATIYAMPI DHAMMANG SARANANG GACCHAMI

TATIYAMPI SANGHANG SARANANG GACCHAMI

 

LEADER: TISARANAGAMANANG NITTHITANG

RESPONSE: AMA BHANTE

 

PANJA SILAS: THE FIVE PRECEPTS

( 5 TRAINING RULES )

1. PANATIPATA VERAMANI SIKKHAPADANG SAMADIYAMI

2. ADINNADANA VERAMANI SIKKHAPADANG SAMADIYAMI

3. KAMESU MIJCHAJARA VERAMANI SIKKHAPADANG SAMADIYAMI

4. MUSAVADA VERAMANI SIKKHAPADANG SAMADIYAMI

5. SURAMERAYA MAJJAPAMADATTHANA VERAMANI

SIKKHAPADANG SAMADIYAMI

 

LEADER: IMANI PANJA SIKKHA PADANI SILENA SUGATING YANTI SILENA BHOGASAMPADA SILENA NIBBUTING YANTI TASMA SILANG VISODHAYE

(Bow three times)

 

THE FIVE PRECEPTS (TRANSLATION)

1. I undertake the precept to abstain from taking life

2. I undertake the precept to abstain from taking what is not given

3. I undertake the precept to abstain from sexual misconduct

4. I undertake the precept to abstain from false speech

5. I undertake the precept to abstain from intoxicants causing heedlessness


Return to Chanting Page