Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Bibliography

updated 11 April 2003

Known Editions of the Typikon of Various Traditions

____. Bogosluzhebnyie knigi Pravoslavnoi Tzerkvi.

____. Oko Tserkovnoe (siest' Ustav ili Tipikon). Moscow: 1610, 1633, 1641. 2400 pp.

____. Tipikon, siriech ustav. Moscow, 1896.

____. Tipikon, siriech ustav. Moscow, 1904.

____. Typikon. Ukrainian Orthodox Church: Kiev, 1997.

____. Typikon. Society of St. Basil the Great: St. Petersburg, 1997.

____. Ustav (Tipikon). Moscow, 1682, 1695, 1700.

Biolakes. Typikon tis tou Christou Megalis Ekklisias. Saliveros: Athens.

Dol'nitskij, Isidor. Typik" tserkve Rusko-kafolicheskija. L'vov, 1899.

Mikita, Aleksandr. Rukovodstvo v" tserkovnyj tipikon". Hungary, 1901. 2nd ed.

Secondary Sources

____. Bogosluzhebnye Ukazaniia.

___. Tolkovyi Tipikon Skaballanovich.

____, Archbishop Veniamin. Novii Skrizhal. Moscow, 1803. 533 pp. [reprinted in Jordanville, NY, 1975; Moscow, 1999]

Kovalchuk, Feodor S., Ed. Abridged Typicon. St. Tikhon's Seminary Press: South Canaan, Pennsylvania, 1985. 2nd edition.

Rozanov, Vasilii. Bogosluzhebnyi ustav Pravoslavnoi Tserkvi: Opyt iziasnitel'nogo izlozhenia poriadka bogosluzhenia Pravoslavnoi Tserkvi. Moscow, 1902.

Nikol'skii, Konstantin. Posobie k izucheniiu ustava bogosluzheniia pravoslavnoi tserkvi. Sankt Peterburg, 1900. 872 pp. [reprinted in Graz, Austria, 1960]

Fekula, Peter; Williams, Matthew. The Order of Divine Services According to the Usage of the Russian Orthodox Church. St. John of Kronstadt Press: Liberty, TN,: 1977.

Neapolitanskii, Arkadii. Tserkovnyi bogosluzhebnyi ustav v tablitsakh. Monteal, Canada, 10 editions 1st ed: 1899; 10th ed. 1974. 150 pp.

Liturgics

____, (Archbishop) Averkii. Liturgika. Holy Trinity Monastery: Jordanville, New York.

___, (St.) Feofan Zatvornik. Rukovodstvo dlia mirian, prisutstvuiushchikh za bogosluzheniem.

___, (St.) Feofan Zatvornik. Tainstvennyi smysl tzerkovnykh sviashchennodieistvii. Moscow, 1906, 1996.

___, (Archbishop) Veniamin. Novaia Skrizhal'. 1803. [1999 Moscow photo-reprinting]

___. Kratkii slovar' pravoslavnykh terminov.

___. Kratkii tzerkovnoslavianskii slovar'.

Alymov, Viktor. Lektzii po istoricheskoi liturgike. 1955.

Alymov, Viktor. Liturgika.

Averintzev, S. S. (Editor-in-Chief); Meshkov, A. N.; Popov Iu. N. (deputy Editor-in-Chief). Khristianstvo: Entziklopiedicheskii slovar' in 3 volumes. Moscow, 1993. [based on Entziklopiedicheskii slovar' Brokgauza i Efrona, Novyi entziklopiedicheskii slovar' Brokgauza i Efrona, and Pravoslavnaia bogoslovskaia entziklopiedia.]

Kern, Archimandrite Kiprian. Evkharistia.

Krasovitzkaia, M. S. Liturgika. Pravoslavnyi Sviato-Tikhonovskii Bogoslovskii Institut: Moscow, 1999.

Nieapolitanskii, Priest Arkadii. Tzerkovnyi bogosluzhebnyi ustav v tablitzakh na vsie dni goda. Izdanie 11: Montreal, 1974.

Nikol'skii, Kostantin. Posobie k izucheniiu ustava bogosluhzenia Pravoslavnoi Tzerkvi. St. Petersburg, 1907.

Rozanov, Vasilii. Bogosluzhebnyi ustav Pravoslavnoi Tserkvi: Opyt iz"iasnitel'nogo izlozhenia poriadka bogosluzhenia Pravoslavnoi Tzerkvi. Moscow, 1902.

Tahi-Zade, (Hieromonk) Mikhail. Konspekty lekzii po liturgike.

The background for these pages is the opening page for a 17th century, Slavic Typikon, from the Chilandar Monastery.