Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 


Ang dyornal ay tungkol sa lahat ng natutunan sa retorika


Home  Aralin

 


Dyornal entri # 1:

Retorika

              Ang retorika ay galing sa salitang rhetor na ngangahulugang guro o isang mahusay na manan mananalumpati. ito ay susi sa mabisang pagpapahayag na nauukol sa kaakit-akit, kaigaigaya at epektibong pagsasalita at pagsulat.

             naipapahayag natin ang ating mga damdamin at kaisapan sa pamamagitan ng retorika kung may nais tayong ihayag sa ating paligid ng maayos at kaigaigaya. marahil hindi natin napapasin na ang retorika ay nasa paligid lang natin.kaya naman nagbigay ito ng isang impluwensya sa buhay ng mga tao. nakatulong ito upang ipagbuti ang pagiitindihan ng bawat isa.Kung misan nagkakaron ng argumento dahil sa hindi pagkakaintindihan pero sa huli nagdudulot din ito ng kaayusan at may natutunang bagong kaisipan na makakatulong sa pagkakaroon ng epektibong pagsasalita at pagsulat.

              Natutunan ko na ang retorika ay nasa paligid lamang. sa tulong nito napaayos ang aking pakikipag-komunikasyon sa ibng tao at napabuti ang aking kritikong pag-iisip tungkol sa isang konsepto at kung ano ang maitutulong nito sa aking buhay.

 

 


Dyornal entri # 2:

Tayutay

           Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin.

              Kapag may kausap tayo minsan may pinapaltan tayong salitang o tunog sa pagbigkas ng ating mga salita upang maipahayag ng maayos o madaling maitindihan ang ating saloobin o nais ipakita. may mga salitang kasing dalawang ang ibig sabahin kaya kailangan ibigkas ng maayos ang isang salita upang maunawaan ng natapakinig o mambabasa.

             Natutunan ko na ang tayutay ay may iba't ibang uri. nalaman ko ang tamang gamit ng mga salita sa bawat uri nito. naipahayag ko ng mas maayos ang aking mga salita sa paraan na hindi malilito ang makikinig o magbabasa sa aking pagsasalaysay.
 

 

 


Dyornal entri # 3:

Carlos Palanca Memorial Award

              Ang Carlos Palanca Award ay ibinigay taun-taon sa mga manunulat na may angking galing sa paggawa ng literatura. tamang paggamit ng mga salita at magandang kahulugan ng may akda ang susi sa pagkakaroon ng ganito klaseng award.

              Si Carlos Palanca ay isang mayamang negosyante na gumawa ng mahuhusay na akda kaya nakilala siya sa galing sa paggawa nito. maraming tumulad sa kanayng ginawa kaya nagkaroon ng Carlos Palanca Memorial Award na idinaraos taun-taon. marami kategorya ng literatura ang pinagbabasihan kaya naman maraming ang sumasali. Ipinapapkita dito ang husay ng mga Pilipino sa larangan ng literatura. hindi pahuhuli ang mga Pilipino sa pagdagdag na panibagong kaalaman na natuklasan na at upang magagamit ng susunod na henerasyon.

               Natutunan ko na lahat ng tao ay may angking galing hindi lamang ito nailalabas o naipaghuhusay. Makakatulong ang mga ganitong klaseng Award dahil nahahasa ang kaisipan ng mga manunulat at marahil may maitulong pa sila sa ating bansa.

 

 


Dyornal entri # 4:

Pagtatalo

           Ang pagtatalo ay isang sining ng paggantahang katwiran o pagmamatawid ng dalawa o higit pang magkasalungat na panig. sa pamamagitan ng pagsasaliksik natutuklasan ang opinyon ng mga tao tungkol sa paksa.

              Kadalasan may nakikita tayo mga pagtatalo o debate tungkol sa isang paksa. yung iba nagkakaroon ng kaguluhan at sakitan tungkol dito pero kadalasan nauuwi lagi sa pagkakaitindihan at magkakaroon ng bagong kaalaman mula sa bawat panig. ang opinyon ay nakukuha sa pamamagitan ng sarbey nalalaman dito ang bentahe at dis bentahe ng isang paksa. ang pagsasaliksik sa mga babasahin ay isa ding tulong sa pagkuha ng pananaw tungkol sa paksa.

               Natutunan ko na mas mahusay ang isang pagtatalo kung ito ay pormal sapagkat ito ay dumaraan sa tamang proseso at pagpalitan ng saloobin. hindi naman mawawala ang sasang-ayon at di sang-ayon sa magiging resulta ng isang pagtatalo pero matatapos din ito sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaisa.

 

 


Dyornal entri # 5:

Panunuring Pampanitikan

              Noong nakaraan linggo, pinanood ng aming guro ang pelikulang "Bata bata paano ka ginawa?" ni Luwalhati Bautista. ito ay tungkol sa buhay ng Pilipino at kung paano nila nilabanan ang pagsubok ng buhay. sa pamamagitan ng mapanuring pampanitikan mas madaling maitindihan ang isang pelikula dahil sa tamang proseso ng pagiitindi.

              Natutunan ko na ang pagsubok na dumarating sa tao ay hamon upang matuto at matibay. ipinakita din sa pelikula ang kahusayan ng mga nagsipaganap kaya naipakita nila ng mahusay ang mga tauhan sa kwento. Ang pelikula ang isang salamin tungkol sa totoong pangyayari sa buhay ng tao. ito ay naging modelo upang lalo pang maipabuti ang aking buhay dahil ang buhay ay hindi madali.

 

 


Copyright 2005. All Rights Reserved.