Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Abdullah Yusoff sering bergandingan dengan Che Rabiaah Mohamed (Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian, Kelantan) dalam penghasilan artikel, dan kebanyakkan artikel dalam website ini adalah hasil mereka berdua. Abdullah amat berbesar hati untuk berkongsi artikel-artikel beliau. Memandangkan website ini masih baru, kerja-kerja memasukkan artikel untuk bacaan semua pengunjung akan dilakukan dari masa ke semasa. Sila datang lagi.
Artikel yang sudah ada ditanda ->

 

  Artikel Terbaru Abdullah
Tajuk Keluaran Tahun Mukasurat
Menghasilkan Bunyi Bahasa  Dewan Bahasa Mac, 2005 36 - 37
Penguasaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Pekak:Suatu Sorotan dari Perspektif Linguistik Jurnal Dewan Bahasa Dis,2004 639 - 680
       
       
       

 

Bahasa dan Orang Pekak
Tajuk Keluaran Tahun Mukasurat
Orang Pekak-bisu: Bagaimana Mereka Berkomunikasi Pelita Bahasa April, 1995 16 - 17
Fikiran, Persekitaran dan Pembentukan Isyarat Orang Pekak Jurnal Dewan Bahasa Julai, 1995 587 - 596
Bahasa Tulisan Pelajar Pekak : Analisis Struktur Sintaksis Ayat Berdasarkan Teori Tatabahasa Transformasi Generatif Jurnal Dewan Bahasa Mei, 1994 472 - 474
Struktur Ayat Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes Terhadap Pelajar Pekak Jurnal Dewan Bahasa Jun, 1993 516 - 523
Perhimpunan Orang Pekak Yang Mengagumkan Pelita Bahasa Mei, 1997 34 - 35
Bahasa dalam Kalangan Anak Pekak dan Penyatuan Keluarga Dewan Bahasa Sept, 2002 36 - 38
Proses Eko dan Ikon dalam Penamaan Benda Pelita Bahasa September, 1995 17 - 18

 

Penyeragaman Isyarat
Tajuk Keluaran Tahun Mukasurat
Pembakuan Bahasa Isyarat dan Aturannya Jurnal Dewan Bahasa Jun, 1994 552 - 567
Komunikasi Seluruh Bahasa Malaysia Kod Tangan (BMKT) Bahasa Komunikasi Pelajar Pekak Jurnal Dewan Bahasa Mac, 1994 254 - 260
Kognisi dan Hubungannya Dengan Bahasa Jurnal Dewan Bahasa Feb, 1996 164 - 173
Kecacatan Komunikasi Berkaitan dengan Pendidikan, Bahasa, dan Kebahasaan Orang Pekak Dewan Bahasa Sept, 2001 29 - 36
Teori Pembelajaran Sosial dan Pemerolehan Bahasa Pertama Jurnal Dewan Bahasa Mei, 1995 456 - 464

 

Pendidikan Bahasa, Masalah dan Permasalahan
Tajuk Keluaran Tahun Mukasurat
Mengajarkan Bahasa Kepada Pelajar Pekak Jurnal Dewan Bahasa Jun, 1995 543 - 553
Sukarnya Menulis Sebuah Karangan Pelita Bahasa Jun, 1995 20 - 21
Kesalahan Struktur Ayat Di Kalangan Pelajar Pekak: Satu Kes Kajian Jurnal Dewan Bahasa Mac, 1993 220 - 228
Pemaparan Idea Dalam Karangan Oleh Pelajar: Kajian Kes Terhadap Karangan Pelajar Pekak Jurnal Dewan Bahasa April, 1996 321 - 336
Kecacatan Komunikasi Pelita Bahasa April, 1999 32 - 34
Teori Pemelajaran Sosial dan Pemerolehan Bahasa Pertama Jurnal Dewan Bahasa Mei, 1995 456 - 464
Isu Bahasa : Kita Sudah Tidak Berdaya Lagi** Dewan Bahasa Ogos, 2002 22 - 26
Kesalahan Bahasa : Analisis Kesalahan Dalam Buku Panduan Pengguna Jurnal Dewan Bahasa Dis, 1996 1100 - 1111
Mendekatkan Pelajar Pekak Kepada Aktiviti Keagamaan Pelita Bahasa Jan, 1995 32 - 35

 

Penggunaan Bahasa Pertuturan dan Isyarat
Tajuk Keluaran Tahun Mukasurat
Nostalgia di Okinawa: Bahasa dan Orang Cacat Pelita Bahasa Julai, 1994 8 -10
Analisis Interaksi Berdasarkan Parameter Yang Mempengaruhi dan dipengaruhi Jurnal Dewan Bahasa Mac, 1995 240 - 249
Proses Pendengaran dan Implikasi Kecacatannya terhadap Berbahasa Dewan Bahasa Ogos, 2002 54 - 59
Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Pekak Dewan Bahasa Jun, 2002 36 - 41 
Sorotan Buku: Bahasa Tulisan Pelajar Pekak:
Analisis Struktur Sintaksis Berdasarkan Teori Transformasi Generatif
Jurnal Dewan Bahasa Mei, 1994 472 - 523

 

www.abdullahyusoff.cjb.net 2005