This Web page was created by Ivana Marinkovic peregrina@altavista.net dec 1999 <--------------------------------------------> Slike tornjaka
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Evo nekoliko slika tornjaka:


Best of Breed
Bella Astra Bony-Tor sa mladim vlasnikom.

Bonita and CvijetiŠ
Bonita, jenan od prvih tornjaka koji su bili izlagani,
sa kŠerkom CvijetiŠ Bony-Tor (u pozadini).

Three Tornjaks
Bak Bony-Tor (lijevo), CvijetiŠ Bony-Tor (naprijed)
and Bonita (u pozadini).

Enatrag na glavnu stranicu
last revised: dec 1999