Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

PRIMBON PAMUNGKAS

 

 

PENDAHULUAN:

 

PRIMBON PAMUNGKAS adalah merupakan himpunan lengkap Aliran Jurus Kebatinan dan Sufi Gerakan Suci yang bersandarkan kepada Tariqat Qadiri-Rifai. Kebanyakan amalannya adalah untuk meninggikan kerohanian diri dan mendekati diri kita dengan Allah Taala.

 

Hanya Guru Satria Muda ( Kesatria Kinasihing Dewa ) yang telah berjaya khatam kesemua Peringkat Kesatria dalam Primbon Senopati dikira layak untuk menerima PRIMBON PAMUNGKAS yang merupakan senjata ampuh dan kunci rahsia Kesatria dalam Aliran Jurus Kebatinan dan Sufi Gerakan Suci.

 

Aliran awal Jurus yang akan diterima oleh seseorang Guru Satria Muda dalam Primbon Pamungkas ini adalah JURUS MUJARROBAT yangmana telah dihimpunkan dalam satu kitab khusus untuk tujuan tersebut bagi memudahkan ahli membuat rujukan.

 

Mereka yang berjaya khatam kesemua peringkat dalam PRIMBON PAMUNGKAS ini akan dianugerahkan dengan Selendang Merah Pendekar dari Guru Pendekar Utama sebagai Pengiktirafan dalam Perguruan PGSM dan diberikan restu memakai gelaran Guru Pendekar.

 

PAMUNGKAS dalam Persilatan Gerakan Suci Mangkubumi dibahagikan kepada DUA peringkat iaitu Pamungkas Ampuh Kanuragan dan Pamungkas Sepuh Kanuragan. Pamungkas Kanuragan Sakti disebut juga sebagai Pamungkas Kanuragan Sakti. Peringkat awal selepas menerima Jurus Mujarrobat, seseorang ahli perlu mengenali diri dan Makam-Makam Hakikat dan Makrifat. Mendirikan Solat dalam diri mereka sebagai syarat wajib untuk menerima Jurus-jurus Kebatinan dan Kerohanian peringkat Pamungkas Sepuh Kanuragan dalam Tariqat Qadiri-Rifai ini.

 

 

**IJAZAH MENGAMALKAN PAMUNGKAS INI HANYA DIBERIKAN OLEH GURU-GURU PENDEKAR SAHAJA.

 

 

PAMUNGKAS AMPUH KANURAGAN:

 

1.        Solat Dalam Diri:

 

1.1          Mengenali Unsur Jasad

1.2         Mengenali Unsur Ruh

1.3         Perbezaan Ruh dan Jasad

1.4         Mendirikan Solat Dalam Diri

 

 

2.        7 Makam Hakikat:

 

2.1         Hakikat Jasad

2.2        Hakikat Akal

2.3        Hakikat Qudrat

2.4        Hakikat Iradat

2.5        Hakikat Nafsu

2.6        Hakikat Qalbu

2.7        Hakikat Ruh

 

 

3.        Makrifat Muqarrabah:

 

3.1         Meditasi Tahap 6 ( Al Maunah )

3.2        Meditasi Tahap 7 ( Tawajjah )

3.3        Meditasi Tahap Tertinggi ( Taqarrub )

 

 

4.        Makrifat Khalifah

 

4.1         Jampi Kekuatan

4.2        Jampi Kebal

4.3        Amalan dan Jampi Menundukkan Semua Haiwan Buas Dan Bisa

4.4        Tuju Dakwah

4.5        Kata Dua

4.6        Jurus Pembungkam

4.7        Jurus Pembungkam Maut

4.8        Jurus Pukulan Jarak Jauh

4.9        Jurus Maut Jarak Jauh

4.10      Hurai Kunci / Ikatan / Gari

4.11       Jurus 3 Qul

4.12      Memanggil Hujan

4.13      Menjauhkan Hujan

4.14      Jurus Nufus Ghuyub.

 

 

5.        Patigeni.

 

5.1         Mutih

5.2        Bacaan dan Amalan

5.3        Kaedah Amalan

5.4        Khatam

 

 

6.        Miftahul Ghaib.

 

6.1         Bacaan dan Amalan

6.2        Kaedah Amalan dan Penggunaan

 

 

7.        Hakikat dan Makrifat Isim

 

7.1         Pengertian Isim

7.2        Hakikat Isim

7.3        Makrifat Isim

 

 

8.        Hakikat dan Makrifat Sifat.

 

8.1         Pengertian Sifat

8.2        Hakikat Sifat

8.3        Makrifat Sifat

 

 

9.        7 Makam Makrifat

 

9.1         Ilmu Yaqin            

9.2        Ainul Yaqin.           

9.3        Kasyaf.                 

9.4        Zikir Munajat.      

9.5        Mazukur     

9.6        Dzauk.                  

9.7        Majuzub ( Fana ).  

 

 

 

PAMUNGKAS SEPUH KANURAGAN

ASMAK NUFUS DAN RUH KHALIFAH (PAKAIAN PARA WALI)

 

1.        Asmak Nufus Yasin

 

1.1          Pengenalan Reiki ( 4272 )

1.2         Yasin ( 2626 )

1.2.1      Bacaan dan Amalan

1.2.2     Kegunaan dan Kaedah

 

 

2.        Asmak Nufus Syahadah

 

2.1         Bacaan dan Amalan

2.2        Nafi dan Isbat

2.3        Allah Waajibul Wujud

2.4        Syarak : Ilaah (Imam Ibnu Taimiyah)

2.5        Suci Ruh Suci Jasad

2.6        Suci Zat Suci Sifat

 

 

3.        Asmak Nufus Haa Qof

 

3.1         Bacaan dan Amalan

3.2        Ainul Yaqin (Scan dan Al Maunah)

3.3        Ilmu Yaqin (Nur Yaqin : Taqwa)

 

 

4.        Asmak Basmalah Pagar Wali

 

4.1         Bacaan dan Amalan

4.2        Kaedah Pagar Wali

 

 

5.        Asmak Basmalah Khatam Sulaiman

 

5.1         Bacaan dan Amalan

5.2        Kaedah 1001

 

 

6.        Ta’abbudiah Mutlak

 

6.1         Bacaan dan Amalan I’tiraf

6.2        Pengabdian Diri

6.3        Penyerahan Diri

6.4        Makrifat Hadir Allah Dalam Diri (Musyahadah)

 

 

7.        TAQWA

 

7.1         Pengertian Taqwa

7.2        Makrifat Wujud Allah Dalam Diri (Muraqabah)

 

 

8.        Raudhatur Raadhiah

 

8.1         Zikir

8.2        Dzauk dan Mazukur

8.3        Halawatul Iman

8.4        Jannatul Qalb

8.5        Fana Fil Qalb

 

 

9.        Waali Mawaali

 

9.1         Wahdah:

9.1.1      Lillah

9.1.2     Billah

9.1.3     Tallah

9.1.4     Ma’allah

 

9.2        Nasrullah ( Al Ansar )

9.3        Fana Fis Sheikh

 

10.      ANUGERAH SELENDANG MERAH PENDEKAR

 

11.      CIRI-CIRI GURU BAKAL PELAPIS (MURSYID)

 

11.1.1           Siddiq (Benar berpandukan AlQuran dan AsSunnah)

11.1.2           Amanah (Ikhlas dan Menjaga Amanah Perguruan)

11.1.3           Tabligh (Menyampaikan Kesemua Ilmu Mengikut Kesesuaian)

11.1.4           Fathanah (Makrifat Hukum & Hikmah)

11.1.5           Sabar dan Mengasihani (Pemaaf)

11.1.6           Tawadduk (Merendah Diri)

11.1.7           Menjaga Mulut dan Tingkahlaku

11.1.8           Sentiasa Bergantung Harap Pada Allah

11.1.9           Sentiasa Memuliakan Guru (Memikul Madad Guru)

11.1.10        Sentiasa Bersyukur dan Pemurah

11.1.11        Ilmu dan Pengajaran Yang Sentiasa Berkembang

 

** Guru pada peringkat ini dikurniakan Allah dengan Ilmu Laduni yang menembusi Hijab Sam’ii. Mendapat tahu kesusahan Murid dan Ujian yang berlaku ke atas murid-muridnya. Diperkhabarkan sentiasa akan kebaikan dan keburukan murid-muridnya. Mendengar pujian dan celaan dari murid-muridnya. Allah Maha Berkuasa ke atas setiap sesuatu. Maha Mengetahui dan Maha Agung. Meletakkan Rahsia Murid Pada Guru.

 

Wallahu’aklam Bis Sowaab.

 

 

GPU PSGM.