Skadelista
Datum

Spelare

Skada

Återkomst

000323

Michael Bryntesson

Fotskada Ca. 12 månader
000529

Mattias Klinth

Knäskada Okänt