Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 
  
 
 

Ang Section 14 ng Republic Act 7832, Anti Pilferage Law ay isang batas na mahigpit at direktang ipinagbabawal ang pagnanakaw ng kuryente gayun din sa mga materyuales na ginagamit sa transmisyon o distribusyon nito.  Nasasaad din sa R. A. 7832 ang mga kaukulang parusa sa anumang uri ng paglabag sa batas na ito, mula sa pagmumlta ng hindi lalagpas sa isandaang libong piso (P 100,000.00) hanggang sa pagkabilanggo ng hindi tatagal sa dalawampung taon.

Ang Energy Regulatory Board o ERB ay isang sangay ng gobyerno na mahigpit na nagpapatupad ng batas na ito.  Sila ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang Electric Utility Firms katulad ng CELCOR upang seryoso at tulong-tulong na masugpo ang malawakang pagnanakaw ng kuryente at iba pang ilegal na gawain na nasasakop sa Anti Pilferage Law.


 
Paano maipapalam sa CELCOR kung mayroon kaming taong pinagdududahan na nagnanakaw ng kuryente?
Mag-report lamang po sila sa CELCOR Customer Relations Center sa Bitas o kaya'y tumawag lamang po sa aming Customer Relations Hotlines sa telepono bilang 463-3974 o 463-0811 at madali pong iimbestigahan ng Meter Investigation Department ng CELCOR ang inyong report.  Makakaasa po kayo na mananatiling confidential ang ngalan ng nag-report.
 
Ano ang mga paraan na ginagawa ng CELCOR upang maging mas epektibo ang pagsugpo sa mga taong nagnanakaw ng kuryente?
Upang maging mas epektibo ang pagsugpo sa mga nagnanakaw ng kuryente, ang CELCOR ay nagsasagawa ng random inspection sa bawat kabayahan sa iba't-ibang barangay ng siyudad.  Ito rin ang dahilan kaya't ang CELCOR ay nagdagdag ng mga tauhan na bumubo sa Meter Inspection Unit.  Isama pa rito ang 24 oras na Customer Relations Hotlines, pabuya sa mga taong makapagbibigay ng totoong impormasyon at mga information materials na pinamimigay sa mga customers.
 
Marami na po bang nahuhuli ang inyong Meter Investigation Department?
Sa ngayon po ay may average na limang (5) bahay sa isang araw ang napapatunayan ng aming Meter Investigation Department.