Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
                                                                         Laman Web Rasmi

                                Tanjong Sepat / Tanjung Sepat
 
 

Serba Ringkas Maklumat :

Kampung Tanjong Sepat

                                Kawasan Tanjong Sepat terletak lebih kurang 30 km dari Banting , Selangor .
                                Kedudukannya   berhampiran dengan pantai Tanjong Sepat . Nama Tanjong Sepat
                                mengambil sempena nama ikan sepat yang banyak terdapat di kawasan tanjong
                                berhampiran dengan laut.

                                Kawasan Tanjong Sepat didiami oleh lebih kurang 40 % kaum Melayu, 30 % kaum Cina ,
                                20 % kaum India dan 10% kaum lain. Kaum Melayu kebanyakannya mendiami kawasan
                                kampung dan mengusahakan kebun sendiri . Kaum Cina pula menetap di kawasan pekan
                                Tanjong Sepat dan kebanyakannya menjadi peniaga . Kaum India pula mendiami kawasan
                                Estet dan kawasan pekan dan kebanyakannya mengusahakan kebun kelapa sawit.

                                Kampung Tanjong Sepat berhampiran dengan beberapa buah kampung iaitu kampung
                                Kundang, Kampung Batu Laut dan Kampung Tumbuk/Tumbok . Kampung Kundang dan
                                Kampung Batu Laut didiami oleh kaum Melayu secara keseluruhannya.
 

Kampung Kundang :

                               Kampung Kundang dihuni oleh hampir keseluruhannya orang Melayu. Kebanyakannya
                                mereka bekerja sendiri di kampung dan ada yang mengusahakan kilang makanan
                                secara kecil-kecilan. Kampung ini telah memenangi pertandingan Kampung Tercantik
                                Peringkat Negeri Selangor  pada tahun 1998.

                                Kampung Kundang mempunyai seramai hampir 4000 penduduk . Segala kemudahan
                               asas di kampung ini adalah lengkap merangkumi kemudahan air, api dan telefon.

                               Nama Kampung Kundang berasal daripada nama sejenis buah yang banyak terdapat
                                di kampung ini pada masa dulu. Oleh kerana itu, penduduk kampung memilih sempena
                                nama buah tersebut.
 

Kampung Batu Laut :

                                Kampung Batu Laut mempunyai kepadatan penduduk seramai 3000 orang . Kampung
                                ini terletak berhampiran dengan laut. Kebanyakan penduduk di Kampung ini bekerja
                                sendiri dan sesetengahnya menjadi nelayan terutama penduduk yang menetap di tepi
                                pantai.

                                Nama Kampung Batu Laut berasal daripada batu-batu besar yang banyak terdapat
                                di tepi pantai pada masa dulu. Bersempena dengan kejaian itu, maka penduduk
                                kampung menamakannya sebagai Kampung Batu Laut.

                                Kampung Batu Laut turut pernah memengai pertandingan Kampung Tercantik
                                Peringkat Negeri Selangor pada tahun 2002.
 

Kampung Tumbok/Tumbuk :

                                Kampung Tumbok/Tumbuk mempunyai kepadatan penduduk seramai 1000 orang
                                penduduk sahaja. Kebanyakan penduduk di kampung ini bekerja sendiri. Sebahagian
                                daripada mereka mengusahakan kebun kelapa sawit dan kebun sayur sebagai
                                sumber pendapatan utama.

                                Kampung Tumbok/Tumbuk mempunyai kemudahan asas yang lengkap merangkumi
                                kemudahan air,elektrik dan telefon.
 

 Pusat Internet Desa ( Tanjong Sepat ) :

                                Selaras dengan ledakan teknologi terbaru terutamanya dalam bidang teknologi
                                maklumat maka pihak kerajaan telah menubuhkan Pusat Internet Desa di beberapa buah
                                kawasan di dalam negara ini . Ianya dibina bagi membolehkan semua penduduk kampung
                                agar tidak ketinggalan dalam memperoleh serba sedikit tentang ilmu yang berkaitan
                                dengan penggunaan komputer. Pada era kini, penggunaan komputer adalah semakin
                                penting . Dalam semua pekerjaan penggunaan komputer adalah amat diperlukan bagi
                                memudahkan segala urusan terutama dalam mempersembahkan segala data dalam
                                bentuk yang diingini.

                               Diharapkan dengan tertubuhnya Pusat Internet Desa di Tanjong Sepat , semua warga di
                               kawasan ini dapat memanfaatkan penggunaannya dengan semaksimum mungkin. Di pusat
                               internet desa , para penguna dapat melayari internet dengan percuma di samping dapat
                               mempelajari program word, powerpoint dan Excel . Pengguna hanya dikehendaki
                               membayar RM 2 bagi yuran keahlian .

                              Para pelajar di tanjong sepat, kampung kundang, batu laut dan tumbok diharapkan agar
                              dapat memanfaatkan pengunaan pusat internet desa ini .
 
 
 
 


Biodata Pengarang :

                                Nama    : Norazlan Bin Kasirin
                                Alamat  : Lot 1174, Jalan Balai Raya , Kampung Tanjung Sepat, 42800 Kuala Langat,
                                                Selangor Darul Ehsan.
                                Telefon : 012 - 3532593 / 03 - 31974080
                                Email    : norazlanxpdc@hotmail.com / norazlanxpdc@yahoo.com
                                Laman Web Peribadi : http://www.angelfire.com/jazz/keluarga
 
 
 
 


Search Engine Optimization and Free Submission

                                                                             Hak Cipta Terpelihara