det här är Karnas sida....om ni undrade alltså....hon spelar kontrabas mest hela tiden.


G. Rossini.
Duett för cello och kontrabas, sats I

L-E. Larsson.
Concertino för kontrabas, Op 45:11 sats II