Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

August Strindberg

 

Under sin tid som amanuens på Kungliga biblioteket i Stockholm 1874 - 1881 ägnade sig Strindberg flitigt åt sinologi och erhöll Ryska geografiska sällskapets silvermedalj 1880 för sin upptäckt av en av de tidigaste kartorna över delar av ryska Asien, gjord av en svensk krigsfånge i Sibirien på 1700-talet.

Strindberg var tidigt en begåvad och inspirerad vetenskapsman, framstående främst som modern kulturhistoriker med sina böcker Gamla Stockholm (1880 - 82) och Svenska folket (1881 - 82). Hans vetenskapliga försök under senare år var mer spekulativa och fantastiska, präglade av en teori om naturen som ett stort, slumpmässigt men logiskt konstverk. Hans försök att framställa guld av oädla ämnen samt hans astronomiska och botaniska studier blev mest kända och kritiserade under hans livstid.

Genom sina dramer har August Strindberg blivit Sveriges internationellt mest kände författare. Sedan Strindberg vunnit världsrykte genom sina naturalistiska kärleks- och äktenskapsdramer Fadren, Fröken Julie och Fordringsägare blev han en radikal förnyare av det moderna dramat genom sin drömspelsdramatik. Denna kom att spela en rikt impulsgivande roll för expressionismens och absurdismens dramaskapande och har haft en mycket levande aktualitet också för de yngre dramatikergenerationerna.
Strindberg revolutionerade även den svenska prosan och räknas som en av de stora språkliga förnyarna. Hans genombrottsroman Röda rummet från 1879 har kallats en framtidsroman och Sveriges första samtidsroman. Redan samtidens läsare frapperades av den realism med vilken han återgav romanens miljöer. Trots sin långa europeiska exil och sin internationella karriär intar Strindberg en självklar plats som en av de stora stockholms- och skärgårdsskildrarna.
Strindbergs litterära verksamhet spänner över drygt fyrtio år. Hans produktion brukar delas in i två perioder, åtskilda av Infernokrisen 1894-1896. Genom hela livet slukade Strindberg en enorm mängd litteratur i de mest skiftande ämnen. Han var eklektisk, men behöll hela tiden en stark kritisk hållning och betonade den subjektiva personliga erfarenheten i alla lägen. Åren före infernokrisen (1869-92) var Strindberg påverkad av anarkismen, Rousseau, Schopenhauer och Nietzsche; åren efter krisen (1897-1911) stod han under inflytande av Swedenborg, Goethe, Shakespeare och Beethoven.