Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

WARAY SONGS AND POETRY

Below is a sampling of Waray poetry and songs.

An Iroy nga Tuna
(The Motherland)
by Iluminado Lucente

An Iroy nga Tuna matam-is pagpuy-an
Bisan diin siplat puros kasangkayan
Hahani an hingpit nga ak kalipayan
Hahani hira nanay pati kabugtuan.

Lugaring mahiblon, ha dughan mabug-on
Nga an Pilipinas dayuday uripon
ĦAy Tuna, nga ak natawohan!
Hain daw an hingpit nga at katalwasan?

 

Waray-Waray
Author unknown
Sung by the Mabuhay Singers in their Album "Bahal nga Tuba"

Waray-Waray, pirme may upay
Mayda lubi, mayda pa humay
Iton dagat damo it isda
Ha bungto han mga Waray.

Waray-Waray pirme malipay
Di makuri igkasarangkay
Nag-iinom kon nagkikita
Bas' kamingaw mawara!

Lugar han mga Waray-Waray
Kadto-a naton, pasyadaha
Diri birilngon an kalipay
Labi nga gud kon may fiesta.

Mga tawo nga Waray-Waray
Basta magkita, mayda upay
Diri kabos hit pakig-angay
Sayod kamo basta Waray.

Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay)
Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay)
Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda)
Ha bungto han mga Waray!

Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay)
Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay)
Waray-Waray! (Nag-iirignom kon nagkikita)
Bas' kamingaw mawara!

 

Kon Harapit Na An Adlaw Matunod
(When the Day Is About to Set)
Folksong attributed to Agustin El O'Mora
and Leonor Almeria

Kon harapit na an adlaw matunod
Ngan ha imo hirayo ako
Naputok an kakulba ha dughan
Ngan kamingaw asay gud dako.

Pagtikang han panuro han tun-og
Mga bukad ngan dahon paghumog
Inin luha, daw burabod,
Waray hunong hin pagtubod.

Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw
Labi kon nabati han huni han kalaw
Pagpurak han sidlangan, pagpuni-as han adlaw
Pagkalpad han maya, dinumdom ko ikaw

Ginhingyap ka han inagi nga adlaw
Ug an himaya nga hingpit gayud.
Labi kon upod ka han pagtan-aw
Han kapusak han mga balud.
Kondi inabut ako hin kakulba
Ug an kamingaw namara-para
Kay kon tingali an ak pagla-um
Bangin daw la nim kawangon.

Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw
Higtaas nga bukid luub hin kasilaw
Paghuni han gangis upud an kamingaw
Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw

 

Daw Nasusunog
(As If it were burning)
Folksong

Daw nasusunog, sidsid han langit
Pati an dagat gindadala-it
Bangin ha unhan, may nagkaingin
Nga madlos huyog hinin hangin.

Iton mga balod, iton mga balod
Mulayan han dagat
Nga dit' ha kalawdan, nagbabalatbagat
An gab-i nga dulom, an gab-i nga dulom
An dagat naranggat.
Nga nakakali-aw han mga dumaragat.

Adto na'n adlaw, nagligidligid
Didto huhuron, luyo han bukid
Bunyog panguli an katamsihan
Nahadlok bangin magab-ihan

 

Ahay! (Mga pangandoy)
Folksong
Sung in Waray Album 2 by Mabuhay Singers

ĦAhay! mga pangandoy, Ħahay!
ĦAhay! sa kinabuhi, Ħahay!
Inop nga napara sa mga mata daw aso
Diri magaantos, pirit ako nga mag-aantos

An luha sa mata, daw burabod, Ħay ahay!
Imo la ginlimot o ginsalikway
Hain na an harok sadton imo mga im-im
Ginpasipara o ginlimot o ginkawang.