Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

 

Bilik Bersih

Pada umumnya keseluruhan proses fabrikasi dilakukan di dalam bilik bersih iaitu bebas daripada habuk atau zarah yang terapung diudara dan mempunyai kelembapan, tekanan serta suhu yang terkawal untuk melindungi peralatan yang sensitif dari pencemaran. Bilik bersih amat penting untuk produksi cip silikon. Udara di dalam bilik bersih di tapis untuk menyingkirkan habuk, zarah, dan lain-lain pencemaran yang boleh merosakkan wafer. Dibawah ditunjukkan susun atur didalam kawasan fab.

Rajah: Kawasan Fab

Pengkelasan Bilik Bersih
Binaan Bilik Bersih
Elemen Bilik Bersih

 

> Seterusnya


Selamat Datang || Pengenalan || Pencemaran || Bilik Bersih || HEPA || Sistem Penulenan Air || Pembersihan Ultrasonilk || Pemakaian || Kredit