Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Pagpapakatao

"Madali maging tao, mahirap magpakatao."
"Sapagkat ang pilosopiya ay ginagawa," ito na marahil ang pinakamahalaga sa mga aral at leksyon na natutunan ko sa aking isang semstre ng pag-aaral ng Pilosopiya. Ipinapahiwatig na ang pilosopiya ay hindi lamang isang asignatura o leksyon na pinapag-aralan. Ito ay sinabubuhay sa pamamagitan ng pagpapakatao. Ang pagdududa, ang pagbigkas ng meron, ang meditasyon at kung ano-ano pa ay hindi lamang mga katagang kailangang iapliwanag sa mga pagsusulit, ito ay mga gabay sa pagpapakatao. Ano ba ang pagpapakatao? Ito ay ang pakikisangkot sa mga bagay at mga pangyayari na hindi-ako. Hindi ito pagbigkas laman na merong ako ngunit pagpapakita at pagpapatunay na meron ngang ako sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita upang makipag-ugnayan at makibahagi sa mga nangyayari.
Di ka ba nagtataka kung bakit tila nakakailang at tila mababa ang tingin ng ibang tao sa mga taong walang pakialam sa mundo, mga apathetic kung sa Ingles? Diba nakaka-inis kapag tinitawag na apathetic coños ang mga Atenista? Nakakainis dahil ang pagsasawalang-bahala sa mga pangyayari ay hindi pagpapakatao. Ang pagsasawalang-kibo ay nagsasabing di ka bahagi ng mga nangyayari. Di ba nga ang pagbigkas ng katagang "heto ako!" ay pagpapakilala sa sarili sa mga bagay at mga pangyayari na hindi-ako? Kaya't tila di naman yata madaling intindihin kung bakit walang pakialam ang ibang tao. Ngunit di rin ibig-sabihin ng pagpapakatao na tama na ang magkaroon ng mga prinsipiyo at paninindigan. Kailangan ng paglalagom at walang katapusang pagdududa. Diba nga at may panininindigan naman yung mga taong nagpabagsak ng mga eroplano sa World Trade Center? Ngunit pagpapakatao ba na magbuwis ng daan-daang buhay upang ipahayag ang isang paninindigan?
Sa makatuwid, ang pagpapakatao ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng paninindigan, ito ay may halo at tamang timpla ng pagdududa, meditasyon, repleksyon, paghahanap sa tunay na tanong, at, ang pinakamahalaga, ang pagbigkas ng meron.
 
back to top