Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

                  Li ca gi
                                                      ****************************

 

Em c nghe thấy anh ni g khng ?                                
Em c nghe thấy gi ni g khng ?
Anh đ thương nhớ gửi vo trong gi
Đi pht bn em được nghe em ni với anh
Cơn gi no bay ngang cuộc đời
Ni với em rằng ti lẻ loi
Cơn gi no bn tai th thầm
Ni với em rằng ti rất xấu ....
D gi c ngang qua vườn chiều
Lm l kh rơi rụng nhiều
D gi c mang bao điều 
Quấn theo ma thu đi
Nhưng gi ơi gi đừng hn ln m em
Gi ơi gi đừng vờn ln tc em 
Gi ơi gi đừng ru đi mắt em ...dịu hiền
Gi hy ni rằng ti mong c em 
Gi hy ni rằng lun nhớ em
Gi hy ni rằng ti yu em 
Gi hy ni rằng ti yu em 
Gi hy ni rằng ti yu em  .... thế thi .

************************************************                                   Back