Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

                                          

             Buồn

 

                                    Ngồi đy ta ngắm sao trời

                                    Nhớ lại dĩ vng một thời đang yu

                                    Bn em ta bước những chiều

                                    Ngắm nhn sắc đẹp mỹ miều của em .

                                    ==========================

                                    Ai c đơn mới biết đời hạnh phc

                                    Từng chia ly mới thm nỗi nghẹn ngo

                                    Trời m mịt mới thấy qu v sao

                                    V vấp ng mới thấy đời ngang tri.

                                    ==========================

                                    Trắng đm ti nhớ một người

                                    Một người ti nhớ chỉ một thi

                                    Đm nay đm nữa đm mai nữa

                                    Nhớ mi một người khng nhớ ti .

                                    ==========================

                                    Nước v tnh nước ngn năm tri mi

                                    My v tnh my mi mi bay xa

                                    Trăng v tnh trăng n đa với gi              

                                    Người v tnh người chẳng hiểu lng ta

 

                                                                                              Back