Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

                                           Land Records Computerisation, Wardha Tahasil

                                                                           List of Villages

                                                               

1. Palakwadi          
2. Dorli          
3. Kharangana          
4. Khanapur          
6. Umari (Gode)          
7. Sewagram1_50          
8. Sewagram51_100          
9. Sewagram101_200          
10.Sewagram201_312          
11. Nalwadi          
           
           

                                                                                   

                                                                            (NIC, C/o. Collectorate, Wardha)