Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Mabuhay Philippines!

Welcome to the Pearl of the Orient Sea! Located somewhere in South East Asia, the Philippines is considered as one of the largest archipelagos in the world. Its estimated 7,000 islands cover an area of about 300,440 square kilometers in lengthy discontinuous coastline of 300,500 kilometers.

The Philippines is a democratic and republican State. Sovereignity resides in the people and all government authority emanates from them.

Below are partial information gathered from the Haribon Foundation site... Please feel free to visit the sites below and discover more about the Philippines..

Come and see some of the Philippine wildlife...

Philippine Monkey Eating Eagle The Philippine Tamaraw Tarsier Manatees
The Philippine Mousedeer Palawan Porcupine Rufous Hornbill Bleeding Heart Pigeon
   
Haribon Know more about the Philippine wildlife.. visit the Haribon site.
Tribo Know more about the Philippines.. visit the Tribo site.
Mama Sita Try some good Filipino dishes, visit Mama Sita's site.
yourname@Philippines.to Sign-up for a free Philippines.to email account.
 

The Philippine National Anthem

Bayang magiliw, Perlas ng silanganan, Alab ng puso sa dibdib mo'y buhay, Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, Sa manglulupig, di ka pasisiil, Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bughaw, May dilag ang tula at awit mo'y paglayang minamahal Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, Ang bituin at araw niya'y kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta Buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mang-aapi Ang mamatay nang dahil sa iyo.

Home