Yng nghanol nos oleuni mwyn y nef
Ynghanol nos oleuni mwyn y nef

(Lead kindly Light amid th'encircling gloom)

Ynghanol nos,
  oleuni mwyn y nef,
 O arwain fi;
Mae'n dywyll iawn,
  a minnau 'mhell o dref,
 O arwain fi;
O cadw 'nhraed,
  ni cheisiaf weled mwy
I ben y daith:
  un cam a bodlon wy'.

Bu amser na
  weddïwn am dy wawr
 I'm harwain i;
Chwenychwn gael
  a gweld fy ffordd yn awr
 O arwain di:
Carwn y coegwych ddydd;
  er ofnau lu
Balch oedd fy mryd:
  na chofia'r dyddiau fu.

Y nerth a'm daliodd cyd,
  ni phaid byth mwy
 'm harwain i
Dros gors a gwaun
  a chraig a chenllif, drwy
 Y noson ddu,
Nes cwrdd 'r engyl
  hawddgar gyda'r wawr,
A gerais gynt,
  ond gollais ennyd awr.
O arwain fi :: Arweinia fi
cadw 'nhraed :: cadw'm traed
weled mwy :: weled trwy
bodlon :: boddlon
O arwain di :: Arweinia Di
dyddiau fu :: blwyddi fu
ni paid byth mwy :: ni pheidia mwy
drwy :: trwy

cyf. E Keri Evans 1860-1941

Tonau [10.4.10.4.10.10]:
Arweiniad (Richard Mills 1846-1903)
Sandon (C H Purday 1799-1885)

gwelir:
  Oleuni mwyn trwy dew gysgodau'r nef
  Oleuni mwyn trwy'r gwyll sy'n cau bob tu
  Oleuni mwyn trwy'r t'wyllwch leinw'r lle

In the middle of the night,
  gentle light of heaven,
 Oh lead me;
It is very dark,
  and I am far from home,
 Oh lead me;
Oh keep my feet,
  I will not seek to see more
To the end of the journey:
  one step and I will be satisfied.

There was a time that
  I would not pray for thy dawn
 To lead me;
I would crave to get
  and see my way now
 Oh lead thou!
I would love the gaudy day;
  for fear of the throng
Proud was my heart;
  do not remember the days that were.

The strength which has held me so far,
  shall henceforth never cease
 To lead me
Across fen and heath
  and rock and torrent, through
 The black night,
Until meeting with the beautiful
  angels with the dawn,
Which I loved formerly,
  but I have lost this moment.
Oh lead me! :: Lead me!
::
to see more :: to see through
::
Oh lead thou! :: Lead thou!
days that were :: years that were
shall henceforth never cease :: shall henceforth not cease
::

tr. 2013 Richard B Gillion

Lead, kindly Light,
  amid th'encircling gloom,
 Lead Thou me on!
The night is dark,
  and I am far from home;
 Lead Thou me on!
Keep Thou my feet;
  I do not ask to see
The distant scene;
  one step enough for me.

I was not ever thus,
  nor prayed that Thou
 Shouldst lead me on;
I loved to choose
  and see my path; but now
 Lead Thou me on!
I loved the garish day,
  and, spite of fears,
Pride ruled my will.
 Remember not past years!

So long Thy power
  hath blest me, sure it still
 Will lead me on.
O'er moor and fen,
  o'er crag and torrent, till
 The night is gone,
And with the morn
  those angel faces smile,
Which I have loved
  long since, and lost awhile!
 
 
 
 
 
 
 
 

1833 J H Newman 1801-90

Tunes [10.4.10.4.10.10]:
  Gwynfryn (John H Roberts 1848-1924
Lux Benigna (John B Dykes 1823-76)
Sandon (C H Purday 1799-1885)

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~