Verona

[878787 / 878747]

|D' :m' :s' :m' |f' :l' :s' :r' |M' :s' :f' :r' |d' :l  :s  :-- ║

|D' :m' :s' :m' |f' :l' :s' :r' |M' :fe':s' :l' |s' :fe':s' :-- ║

|D' :m' :r' :d' |m' :s' :f' :m' |F' :m' :r' :d' |d' :t  :d' :-- ║

alaw Eidalaidd/Ellmynig   |   Italian/German melody

hen garol o'r 15ed. ganrif o dan yr enw   |   traditional carol from the 15th century under the name of
Quem Pastores Laudavere
cf. Quem Pastores (Laudavere) [88.87]

Aed neywyddion iachawdwriaeth
Ar ddisgwylfa uchel gribog
Ar y groes dyrchafwyd Iesu
Arglwydd grasol Ior anfeidrol
Boed fy mywyd oll yn ddiolch
Bywyd perffaith yw'th gymdeithas
Cymmer Iesu fi fel 'r ydywf
Dacw gariad dacw bechod
Dal fi Arglwydd dal fi ronyn
Darfu noddfa mewn creadur
Dau ryw auaf maith a chwerw
Deuwch bechaduriaid tlodion
Do mi flinais ar a welais
Dros y bryniau tywyll niwlog
Duw anfeidrol yw dy enw (Llanw'r nefoedd llanw'r byd)
Dy ewyllys Di a wneler
Dyma'r dydd roed ini gofio
Dyna p'am 'rwyf yn hiraethu
Dyro oleu ar Dy eiriau
Fe agorodd ffordd i'r euog
Fe gynnygiodd dyfroedd lawer
Fe roed imi ddymuniadau
Fy nymuniad paid a gorphwys
Gwel'd dy gariad anorchfygol
Gwelir Iesu'n ogoneddus
Gwyn a gwridog yw f'Anwylyd
Gwyn a gwridog yw fy Arglwydd
Iesu Iesu 'r wyt yn ddigon
/ Jesus - thou my only pleasure
Iesu Iesu 'rwyt Ti'n ddigon
Iesu nid oes terfyn arnat
Iesu roes addewid hyfryd
Iesu rhedaf at dy orsedd
Mae fy nerth i yn diffygio
Mae fy nwydau wedi 'mlino
Mi ês trwy afonydd dyfnion
Mi feddyliais cawn i f'Arglwydd
Nerthoedd y tragwyddol Ysbryd
Ni feddyliais fod fy siwrnai
Nid oes draw gyferbyn i mi
Nid oes dim erioed a welwyd
Nid oes drysor nid oes bleser
Nid oes eisieu un creadur
Nid oes funyd fach o'm bywyd
O am lechu yn y clwyfau
O fy enaid gorfoledda
O newyddion melus odiaeth
Pan bwy'n profi pleser yma
Pwy gyf'rwydda wael bererin
Rho dy wyneb gyda'th gennad
Sefwch bellach fy ngelynion
Ti yr Hwn wrandewi weddi
Trist o dan fy mhwn 'rwy'n gorwedd
Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd
Wrth dy orsedd 'rwyf yn gorwedd


Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home