Sandon

[10.4.10.4.10.10]

1857 Charles Henry Purday 1799-1885


Ar hyd yr anial unig yn dy law
O Fab y Dyn Eneiniog Duw fy Mrawd
O gwrando 'nghri fy nefol Dad yn awr
Oleuni mwyn trwy'r gwyll sy'n cau bob tu / Lead kindly light amid the encircling gloom
Oleuni mwyn trwy'r t'wyllwch leinw'r lle / Lead kindly Light amid th'encircling gloom
Yng nghanol nos Oleuni mwyn y nef / Lead kindly light amid the encircling gloom


Emynau a Thonau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home