'Rwy'n canu fel cana'r aderyn

'Rwy'n canu fel cana'r aderyn,
 Yn hapus yn ymyl y lli;
A dyma sy'n llonni fy nodyn,
 Fod Iesu yn Geidwad i mi.

   Mae'r Iesu yn Geidwad i mi,
   Mae'r Iesu yn Geidwad i mi,
  'Rwy'n canu, yn canu wrth feddwl
   Fod Iesu yn Geidwad i mi.

'Rwy'n gwenu fel gwena y seren
 O'r nefoedd, yn loyw ei bri:
A dyna paham 'rwyf mor llawen,
 Mae'r Iesu yn Geidwad i mi.

'Rwy'n wyn fel y lili fach, dyner,
 'Rwy'n gwynnu yng ngwawl Calfari;
Gofalu amdanaf bob amser
 Mae'r Iesu yn Geidwad i mi.
William Richards (Alffa) 1876-1931

Tôn [8888+8888]: 'Rwy'n canu fel cana'r aderyn
    (J L Rees [Alaw Tawe] 1862-36)

I am singing like a bird sings,
 Happily beside the stream;
And this is cheering my note,
 That Jesus is a Saviour to me.

   That Jesus is a Saviour to me,
   That Jesus is a Saviour to me,
  I am singing, singing while thinking
   That Jesus is a Saviour to me.

I am smiling like the star smiles
 From the heavens, shining its lustre:
And this is why I am so joyful,
 That Jesus is a Saviour to me.

I am white like a tender, little lily,
 I am whitening in the light of Calvary;
Caring about me all the time
 Jesus is a Saviour to me.
tr. 2010 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Worship Resources ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~