Mae ffrydiau gorfoledd yn tarddu
Mae ffrydiau 'ngorfoledd yn tarddu
Mae ffrydiau'n gorfoledd yn tarddu

(Ffrydiau Gorfoledd y Gwaredigion)
Mae ffrydiau 'ngorfoledd yn tarddu
 o ddisglair orseddfainc y ne',
ac yno'r esgynnodd fy Iesu
 ac yno yr eiriol efe:
y gwaed a fodlonodd gyfiawnder,
 daenellwyd ar orsedd ein Duw,
sydd yno yn beraidd yn erfyn
 i ni, y troseddwyr, gael byw.

Cawn esgyn o'r dyrys anialwch
 i'r beraidd baradwys i fyw,
ein henaid lluddedig gaiff orffwys
 yn dawel ar fynwes ein Duw;
dihangfa dragwyddol geir yno
 ar bechod, cystuddiau a phoen,
a gwledda i oesoedd diderfyn
 ar gariad anhraethol yr Oen.

O fryniau Caersalem ceir gweled
 holl daith yr anialwch i gyd,
pryd hyn y daw troeon yr yrfa
 yn felys i lanw ein bryd;
cawn edrych ar stormydd ac ofnau
 ac angau dychrynllyd a'r bedd,
a ninnau'n ddihangol o'u cyrraedd
 yn nofio mewn cariad a hedd.
ffrydiau 'ngorfoledd :: ffrydiau gorfoledd :: ffrydiau'n gorfoledd
felys :: felus
angau :: angeu
ddihangol :: ddiangol

David Charles 1762-1834

Tonau:
    Bethel (alaw Gymreig)
    Benwil (Hugh Hughes 1876- )
    Capel Newydd
        (W T Rees [Alaw Ddu] 1838-1904)
    Crugybar (alaw Gymreig/Seisnig)
    Cyfamod / Hen Ddarbi (alaw Gymreig)
    Elliot (John Ellis 1760-1839)

gwelir:
    Cawn esgyn o'r dyrys anialwch
    O fryniau Caersalem ceir gweled

(Jubilant Streams of the Redeemed)
Streams are jubilantly emanating
 From the dazzling throne of heaven,
And there my Jesus ascended
 And there he intercedes:
The blood which satisfied justice,
 Was sprinkled on our God's throne,
Which is there dearly pleading
 For us, the trespassers, to obtain life.

We may ascend from the wild desert
 To the sweet paradise to live,
Our tired souls find rest
 In quietness on our God's breast;
Eternal escape is found there
 From sin, afflictions and trials,
And feasting for unending ages
 On the inexpressible love of the Lamb.

From the hills of Jerusalem can be seen
 The entire journey all through the desert,
This time come turns of the course
 Sweetly to fill our mind;
We can look at the storms and fears
 And horrendous death and the grave,
And we have escaped from their reach
 Swimming in love and peace.
streams ... jubilantly :: jubilant streams :: streams ... jubilantly
::
::
::

tr. 2008,9,11 Richard B Gillion

(From Heavenly Jerusalem)

From life's dreary desert ascending
 To Paradise, realm of the blest;
My soul, filled with gladness transcending,
 On Jesus' calm bosom shall rest,
Rejoicing in safety supernal -
 From sin, and affliction, and pain -
Extolling in anthems eternal
 The love of the Lamb that was slain.

From Salem's fair heights we shall witness
 Our way through the desert of life,
And then shall we see the sweet fitness
 Of all its strange sorrows and strife:
Its storms shall we see and its fears,
 And death - from the mansions above -
When, safe from its terrors and tears,
 We revel in peace and in love.
:: ::
::
::
::

tr. Gethin Davies 1846-1896

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Worship Resources ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~