Mae d'eisiau di bob awr

I need Thee every hour

Mae d'eisiau di bob awr,
 Fy Arglwydd Dduw,
Daw hedd o'th dyner lais
 O nefol ryw.

  Mae d'eisiau,
    O mae d'eisiau,
  Bob awr mae arnaf d'eisiau,
  Bendithia fi, fy Ngheidwad,
  Bendithia nawr.

Mae d'eisiau di bob awr,
 Trig gyda mi,
Cyll temtasiynau'u grym
 Yn d'ymyl di.

Mae d'eisiau di bob awr,
 Rho d'olau clir,
Rho imi nerth, a blas
 Dy eiriau gwir.

Mae d'eisiau di bob awr,
 Sancteiddiaf Ri,
Yn Iesu gwna fi'n wir
 Yn eiddot ti.
cyf. John Roberts (Ieuan Gwyllt) 1822-77

Tôn: Mae d'eisiau di bob awr / I need thee every hour
    (Robert Lowry 1826-99)

hefyd: Mae'th eisieu Di bob awr

 There is need thee every hour,
  My Lord God,
 Peace comes from thy tender voice
  Of a heavenly kind.

There is need of thee,
  Oh there is need of thee!
Every hour I have need of thee,
Bless me, my Saviour,
Bless now!

 There is need of thee every hour,
  Abide with me,
 Temptations lose their force
  By thy side.

 There is need of thee every hour,
  Give thy clear light,
 Give me strength, and a taste
  Of thy true word.

 There is need of thee every hour,
  Most holy Lord,
 In Jesus make me truly
  Belonging to thee.
tr. 2008 Richard B Gillion
I need Thee every hour,
 most gracious Lord;
No tender voice like Thine
 can peace afford.

  I need Thee,
    O I need Thee;
  Every hour I need Thee;
  O bless me now, my Saviour,
  I come to Thee.

I need Thee every hour,
 stay Thou nearby;
Temptations lose their power
 when Thou art nigh.

I need Thee every hour;
 teach me Thy will;
And Thy rich promises
 in me fulfill.

I need Thee every hour,
 most Holy One;
O make me Thine indeed,
 Thou blessèd Son.
1872 Annie S Hawks 1836-1918

Tune: I need thee every hour
    (Robert Lowry 1826-99)

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

~ Emynau a Thonau ~ Worship Resources ~ Caneuon ~ Cerddi ~ Lyrics ~ Home ~