Caneuon


A Ei Di'r Deryn Du? ~ A welsoch chi hen ffon fy nain? ~ Adar mn y mynydd ~ Aderyn Du
Aeth Bachgen Ifanc ~ Ambell i Gan ~ Angau ~ Annogaeth i gofio breuolder einios ~ Ar Ben Waun Tredegar
Ar gyfer heddiw'r bore ~ Ar Hyd Y Nos ~ Ar Lan y Mr ~ Awn awn i'r Ysgol Sul ~ Awn i'r Ysgol Sul

Bachgen bach o dincer ~ Bachgen ifanc ydwyf ~ Bedd y Dyn Tylawd ~ B'le mae fy machgen gwyllt yn awr? ~ Beth sy'n hardd? Y tyner lili
Blentyn Bach ~ Blodau'r Iesu ~ Bugail Hafod y Cwm ~ Bugeilio'r Gwenith Gwyn ~ Bm innau'n rhodianna yn nyffryn Llangollen
Bm yn dy garu lawer gwaith ~ Bwthyn yng Nghymru ~ Bydd onest yn mhob peth ~
Bydd y plant yn y nefoedd yn ddiwyd a llon

Cn y Melinydd (codi'n bedair oed) ~ Cn y Melinydd (merlen newydd sbon) ~ Cn y Melinydd (Mae gen i dŷ)
Canu'n Iach i Arfon ~ Cilia'r haul draw dros ael bryniau hael Arfon ~ Caniadau 'nghyd 'r tnnau llon
Caradog eilw'i ddeiliaid ~ Cariwch medd Dafydd fy nhelyn i mi ~ Cariwyd y Dydd ~ Clychau Aberdyfi
Clychau'n canu ~ Clyw Brydain Brydain mawr yw'th fri ~ Clyw clyw foruol glod ~ Codiad yr Hedydd ~ Cnot y Coed
Cwympiad y Dail ~
Cwyn yr Henwr Methiant ~ Cyflafan Morfa Rhuddlan ~ Cyffes a Chynghor yr Oferddyn

Chwe Phenill

Dacw 'Nghariad (i lawr yn y berllan) ~ Dafydd y Garreg Wen ~ Dan nawdd yr Ysgol Sul mor hardd ~ Deryn Pur
De'wch holl ofer-ddynion afradlon o fryd ~ Dewch i'r helfa mae'r udgyrn yn canu ~ Difyrrwch Gwŷr Dyfi ~ Ding ding dong dawe
Diofal yw'r aderyn ~ Doed holl drigolion moethus mwyn ~ Dowch ddynion medd llawnion berllanau
Dri Phenill i Dreffynon ~ Du oedd ei bryd a'i darian gref ~ Dwy law yn erfyn sydd yn y darlun ~ Dydd da fo i Wen lliw'r lili

Edifeirwch y Meddwyn ~ Eneth Ddall ~ Er troion byd ei wn a'i wg ~ Eryri Wen (Frenhines bur)

Faban Bach ~ Flwyddyn yn Marw ~ Fy anwyl Fam fy hunan ~ Fy nghalon i sydd y danfon bob dydd
Fy nyddiau'n anniddan n' oll o hyn allan ~
Fy machgen, Pa le y mae?

Gadlys ~ Gair Mwyn ~ Galargan ~ Gochel y cwpan mae'n farwol i ti ~ Gogoniant gwlad y bryniau ~ Gofynais i'r Eginyn gwan
Gogoniant a ganaf i Dduw mi addawaf ~ Gwahoddiad y Perllanau ~
Gwaith Plant yn y Nef ~ Gwelwn oll y dail yn cwympo
Gwen Lliw'r Lili ~ Gwŷr Harlech ~ Gwyn Fyd yr Adar ~ Gyda'r wawr deffrown ar y San'taidd ddydd

Haul bore a gyfododd uch aelgerth y bryn ~ Hela'r 'Sgyfarnog ~ Hen Amser Gynt ~ Hen bobl i ganmol eu Beiblau
Hen Feibl Mawr fy Mam ~ Hen Ffon fy Nain ~ Hen Wlad fy Nhadau ~ Hen Ŵr Mwyn
Henffych Well ~ Hiraeth ~ Holl amrantau'r sêr ddywedant ~ Huna blentyn ar fy mynwes

I Ble 'Rwyt Ti'n Myned fy Ngeneth Ffein Gu? ~ Iach i Ti Gymru ~ Is yr ywen ddu gangenog

Jenny Jones

Lisa Ln (Lisabeth)

Llais y durtur ~ Llannerch y Medd ~ Llaw er un yn cofio ~ Llwydd i'r Ysgol Sul ~ Llwyddiant yr Ysgol Sabbothol
Llwyn Onn (Ym Mhalas Llwyn Onn Gynt) ~ Llwyn Onn (Yn Nyffryn Llwyn Onn Draw)

Mab Annwyl dy Fam ~ Mab wyf fi sy'n byw dan benyd ~ Mae bys Mari Ann wedi brifo ~ Mae gen i dipyn o dŷ bach twt
Mae gen i dŷ cysurus ~ Mae 'nghalon i cyn drymed ~ Mae hen wlad fy nhadau ~ Mae llais y durtur yn ein bro ~ Mae llaw er un yn cofio
Mae llaweroedd o benodau ~ Mae'r ddaear yn glasu ~ Mae'r Flwyddyn yn Marw ~
Mae'r gwenyn diwyd hyd yr hf
Mae'r wyn yn chwareu yn y maes ~ Mae'th wawr yn deg o seren dlos ~ March 'r Gwddw Brith ~ Meirion a Mn
Merch Megan ~ Mil henffych Feibl tirion wyt werthfawr genyf fi ~ Mi hoffais Wynedd brydferth gain
Mi sydd fachgen ieuanc ffl ~ Mi welais fy merch ~ Mwynen Gwynedd ~ Myfanwy ~ Myfi yw bugail Hafod y Cwm ~ Myned i Fyny

Na foed it dduwiau ond Myfi ~ Nid wyf ond plentyn bychan ~ Nos Galan

O gwrandaw y beraidd fwyalchen ~ O gwrando'r Cyfaill heb nacad ~ O hyfryd fydd y moli ~ Oer yw'r gŵr sy'n methu caru
Oes mae gan yr Iesu flodau ar y llawr ~ Os daw 'nghariad yma heno ~ Os wyt ti yn bur i mi ~ Ow! ow! meddai'r meddwyn

Pa beth sy'n hardd? ~ Pa le mae 'nghariad i? ~ Paham mae dicter O Myfanwy? ~ Pan Gyfyd yr Heulwen ~ Pan mae yr haul yn gwenu
Pan welaist ti gardotyn tlawd ~ Pe byddwn yn heulwen ~ Per Alaw ~ Plant y Beibl ~ P'le buost ti neithiwr mab annwyl dy fam?
Ple'r ei di heno yr hen ŵr mwyn? ~
Prydnawn Hf ~ Pwy a'm hymddygodd yn ddi lŷs ~ Pwy bynag sydd am ddringo fry

Robin Ddiog ~ Robin Goch Robin bach ~ 'Rwy'n methu peidio wylo

Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech

Serch hudol swyn ~ Seren yr Hwyr ~ Sospan Fach ~ Sul y Blodau ~ Suo-Gân ~ Syr Harri Ddu (Ceiriog) ~ Syr Harri Ddu (Tudno)

Tair gwyryf rhagorol tair duwiol a da ~ Tôn Alarch ~ Toriad y Dydd ~ Tri Phennill i Drawsfynydd ~ Tros y Gareg ~ Tŷ bach twt

Un bore lled-wlybyrog

Wel bachgen ifanc ydwyf ~ Wel dyma'r hen dŷ rwy'n ei garu ~ Wele goelcerth wen yn fflamio ~ Wrth rodio dyrus lwybrau'r byd

Y Breuddwyd ~ Y Clychau ~ Y deg Gorchymyn o'r Hen Destament ~ Y Deryn Du ~ Y Deryn Pur ~ Y Dogyn
Y Ferch o'r Scer ~ Y fi freuddwydiais yn bur ddedwydd ~ Y Fwyalchen ~ Y Gadlys ~ Y gloyw ddwr ~ Y Gwyd(y)r Glas
Y mae yn nhŷ Syr Harri Ddu ~ Y March 'r Gwddw Brith ~ Y Mae y Wawr yn Codi Draw ~ Y Perllenau
Y Plentyn a'r Aderyn ~ Ym Mhontypridd mae 'nghariad ~ Yr eos a'r gln hedydd ~ Ym Mhalas Llwyn Onn Gynt
Ymadawiad y Brenin ~ Yn awr mewn ieuanc oedran ~ Yn Iach i Ti Gymru ~ Yn Llannerch ' Medd ym Mondo
Yn Nyffryn Llwyn Onn Draw ~ Yr Eneth Ddall ~ Yn y dyddiau gynt ~ Yn Ysgol Rad fy Iesu gwiw
Yr A B C ~ Yr Hen Ŵr Mwyn ~ Yr Ysgol Sul ~ Yr Ysgol Sul lle hyfryd yw ~
Ystyriwch deulu hawddgar mwyn

It is not my intention to include any text which is has the protection of copyright without permission.


~ Lyrics ~ Cerddi ~ Storau ~ Emynau ~ Home ~