Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


לאהוב אותך

לאהוב מהלב,
לאהוב מהריאות,
אהבה שפועמת,
אהבה שנושמת,
אהבה שגודלת ותופחת וממלאה,
את כל הגוף וכל הנשמה.

משנגענו באהבה תמיד נרצה לשוב,
לתוך המערבולת שסוחפת שוב ושוב,
לאותו רגע שבו הבנו בתוך הלב פנימה,
שרק איתך ארצה לצעוד קדימה.

יחדיו אוהבים אל העתיד נצעד,
מאוחדים בלב, אוחזים יד ביד.
לבי אדום ולבך עשוי זהב,
כי אותך תמיד תמיד אוהב!


מכל האנשים כולם
אותך אני אוהב הכי בעולם!