Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

:   קבוצת החוקרים     

איש פרסום        עיתונאי        וטרינר          בני נוער                                                                                                                                                                          

מאות אלפי חתולים, כלבים, קופים, עכברים, ארנבות ובעלי-חיים רבים נוספים מתים בייסורים מידי שנה במהלך ניסויים במעבדות: החיות נחשפות לרעלים, לכוויות, לשיתוק, לעיוורון ועוברות ניתוחים

ללא הרדמה תוך כדי כאבי-תופת.

 

:משימתכם לחקור אודות

 

א.         החוקים והדרכים המגנים על בעלי-חיים השונים.

ב.          שיפור היחס בני-אדם כלפי בעלי-חיים.

ג.           שיפור היחס בין בני-האדם.

 

 

:לצורך כך התחלקו ל-4 קבוצות, כל קבוצה תייצג אחד מאנשי-המקצוע הבאים

 

1.         בני-נוער שאכפת להם

2.         וטרינר

3.         עיתונאי

4.         איש פרסום

 

                                 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

אתם רוצים להשתלב בתוכנית שבה לומדים להתייחס לבעלי-חיים בדרך אנושית ומכובדת, להמנה מלהתעלל בהם ולמנוע גם מאחרים , בכך אתם תשפרו את יחסכם לבעלי-חיים, ובתקוה ששיפור יחס זה ישפיע גם על היחס בין בני-האדם לבין עצמם.

 

הנכם מתבקשים להשיב על השאלות המוצגות לפניכם:

 

1.         מהם ניסויים בבעלי-חיים?

2.         מה נועדו להשיג הניסויים בבעלי-חיים השונים?

3.         תארו תמונת המצב בנושא בישראל.

4.         האם קיימות חלופות נוספות בנושא?

5.         מה הייתם יכולים לעשות בנדון?

 

 

תוכלו להעזר במקורות המקוונים הבאים:

  WWW.ISAV.ORG.IL

  www.vet.co.il

   www.cats.org.il

 www.petnet.co.il

  http://come.to/petshouse

              6.http://www.fortunecity.com/greenfield/hunters/408/

http://www.knesset.gov.il/knesset/hebframe.htm

                     

 

                                            

                                                                                                         

 

 

 

 

כאנשי מקצוע העוסקים בטיפול בבעלי-חיים, מוצג לפנים הנושא הקשור לניסויים בבעלי-חיים.

 

:הנכם מתבקשים להשיב על השאלות המוצגות לפניכם:

 

, האם היתה כל התקדמות רפואית משמעותית .1

?לפחות במאה האחרונה   

האם יש חלופות אמיתיות לשימוש בחיות שלמות לניסוי  . 2           

?ולמחקר                

תוכלו להעזר במקורות המקוונים הבאים:

 

   WWW.VET.ORG.IL

    WWW.ISAV.ORG.IL

  www.hospital.co.il]

 

      

                                                                               

 

 

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       

 

על-מנת לסקר אודות הנושא: הניסויים בבעלי-חיים, עליכם לאסוף כמה שיותר מידע על הנושא.

הכינו כתבה הכוללת מידע על:

 

1.        האם אין חוקים המגינים על חיות במעבדה?

2.        אם ניסויים בבעלי-חיים הם כל כך  לא מדעיים ומבזבזים כל- כך הרבה כסף, למה הם נמשכים?

3.        כיוון שמענקי מחקר הם נדירים הייתכן שמחקר שמקבל מימון לא יהיה בעל ערך?

     

:תוכלו להיעזר במקורות המקוונים הבאים  

    WWW.VET.ORG.IL

  WWW.ISAV.ORG.IL

   www.cats.org.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על-מנת להכין קמפיין נגד ניסויים בעלי-חיים ובעד שיפור יחס בני-האדם כלפיה, עליכם:

 

1.         לאסוף מידע רב ככל האפשר על החוקים המגנים על חיות המעבדה.

2.         לברר כיצד ניתן לפתור דילמה, ומי אחראי לה.

3.         מי הוא הקהל שאליו יופנה הקמפיין

4.         לנסח סיסמא למסע ההסברה

 

 

ניתן להעזר במקורות המקוונים הבאים:

 

 WWW.VET.ORG.IL                         

  www.cats.org.il                         

         www.petnet.co.il                          

     http://come.to/petshouse              

 

      

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

משימה מסכמת:

 

לאחר שכל קבוצה מציגה את ממצאיה בפני מליאת הכיתה הכינו דפי-מידע ובהם:

 

1.         סיסמאות בעד/נגד ניסויים בבעלי-חיים.

2.         הצגת הנושא באמצעות סקר בעד/נגד ניסויים בבעלי-חיים בתחום בית-ספרי.

3.         חוקים/דרכים להגנה על זכויות בעלי-חיים.

4.         גופים העוסקים בסיוע ובשמירה על זכויות בעלי-חיים.

5.         סיכום השפעות שיש לניסויים בבעלי-חיים ועל תרומתם במחקר.

  

הציגו את המסמך שהכנתם ב:

עיתון בית-הספר, אתר האינטרנט של בית-הספר, כרזות על כתלי הכיתה וכו'.

 

עבודה נעימה